aktualności
13 pażdziernika 2014
18. Targi Książki w Krakowie
Już niebawem w Krakowie rozpoczynają się 18. Targi Książki - jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w branży księgarskiej w roku. Wydawnictwa UKW oczywiście nie może tam zabraknąć, zapraszamy więc wszystkich do naszego stoiska! Czekamy na Was od 23 do 26 października br. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO.
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 8.82 zł
Aleksandra Chylewska-Tölle
Między przestrzenią wiary a poetyką wyznania. Szkice o niemieckojęzycznej literaturze chrześcijańskiej
W książce zawarte są teksty z niemieckojęzycznej literatury chrześcijańskiej z pierwszej połowy XX wieku, w których ukazane są przejawy wiary przyswajające kluczowe elementy religii chrześcijańskiej.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 10.50 zł
Małgorzata Żak-Święcicka
Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 4
Kolejny czwarty tom dotyczy najnowszych faktów językowo-kulturowych konstytuujących przestrzeń miejską Bydgoszczy i jej mieszkańców. Praca charakteryzuję się zróżnicowaną w tym zakresie tematyką, różnorodnością narzędzi badawczych oraz interdyscyplinarnym ujęciem. W treści pracy zawarta jest problematyka języka i stylu tekstów dawnych, rozważania dialektologiczne, język wypowiedzi publicznych oraz obraz Bydgoszczy w języku i kulturze. Książka ma już swoje zasłużone miejsce na rynku księgarskim.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 27.30 zł
Blanka Poćwiardowska
Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
Książka podejmuje zagadnienia związane ze wspomaganiem rozwoju człowieka dorosłego w pełnieniu roli rodzicielskiej przez koncentrację na budowaniu pełnej zrozumienia, empatii i zaangażowania relacji z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Autorka zawarła w niej teoretyczne założenia programu wspomagania kompetencji wychowawczych rodziców, wyniki badań dotyczące jego skuteczności oraz szczegółowy opis tego programu. Książka może służyć psychologom-praktykom, a także pedagogom i niektórym nauczycielom edukacji przedszkolnej jako inspiracja do pracy z rodzicami.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Monika Lewicka
Wybory życiowe studentów
Książka jest wynikiem naukowych zainteresowań Moniki Lewickiej problematyką wartości i ich hierarchii we współczesnym małżeństwie, rodzinie i ich formach alternatywnych oraz jej wieloletnich badań na ten temat. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w codzienności życia rodzinnego autorka stara się rozpoznać i zinterpretować w sposób otwarty, polemiczny, wystrzegając się postrzegania normatywnego i dogmatycznego, co jest wyzwaniem dla wielu badaczy tej materii. Zaletą pracy jest też - trafny według recenzentki - komentarz autorki do wyników badań, w którym powołuje się ona również na rezultaty pracy naukowej innych, co daje szeroki i ciekawy obraz zjawiska.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała (red.)
Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013
Publikacja stanowi plon konferencji naukowej, która odbyła się w 2013 roku w Bydgoszczy i dotyczyła dziejów książki i prasy w kulturze. Wyniki swoich badań przedstawiło na niej 22 badaczy z uniwersytetów i szkół wyższych z całego kraju. Książka składa się z 19 artykułów omawiających szeroki wachlarz zagadnień od starożytności do czasów współczesnych. W kolejnych artykułach mowa jest między innymi : o kulturalnym znaczeniu wspólnot monastycznych w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego; bibliotekach Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich; o gdańskich cechach; bibliotekach kościelnych We Włocławku; dziejach prasy polskiej od XIX do XX wieku; o "Dzienniku Kijowskim"; prasie specjalistycznej (np. medycznej czy regionalnej); rozwoju lokalnych gazet w Sandomierzu oraz nauce polskiej i jej rozwoju.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 35.70 zł
Ewa Zwolińska
Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym
Mamy przed sobą wysoce kompetentne studium o audiacji (myśleniu) i podejmowanych przez pedagogów decyzji w procesie kształcenia muzycznego, które od kilkunastu już lat skutecznie jest redukowane i lekceważone w powszechnej, ogólnokształcącej edukacji na rzecz jedynie kultywowania jego najlepszych tradycji, modeli i specjalistycznego przygotowywania do uczestniczenia w sztuce lub związanej z nią profesjonalizacji artystycznej kolejnych pokoleń Polaków.
 Okładka książki