aktualności
13 pażdziernika 2014
18. Targi Książki w Krakowie
Już niebawem w Krakowie rozpoczynają się 18. Targi Książki - jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w branży księgarskiej w roku. Wydawnictwa UKW oczywiście nie może tam zabraknąć, zapraszamy więc wszystkich do naszego stoiska! Czekamy na Was od 23 do 26 października br. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO.
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 11.40 zł
Lidia Wiśniewska
Między Bogiem a naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury
Przedstawiona książka stanowi, zgodnie z założeniami wstępnymi, nowe, funkcjonalne ujęcie badań porównawczych jako filozofii kultury. Cechują ją oryginalność, nowatorstwo interpretacji, niezwykła wnikliwość analityczna, a zarazem retoryczna i pragmatyczna skuteczność w przekonywaniu do zaakceptowania przedstawianych tu racji. Atrakcyjność naukowa i poznawcza tej książki wynika nie tylko z samej zawartości problemowej i teoretycznej, ale także z faktu, że stawiana w niej hipoteza może być podejmowana i falsyfikowana przez kolejnych badaczy, zainteresowanych odczytaniem wielu innych tekstów kultury w zarysowanej przez autorkę perspektywie.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.82 zł
Katarzyna Siewert
Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie
Publikacja przedstawia stan badań nad językiem prawa w Niemczech i w Polsce, jak również teoretyczne podstawy i wybrane problemy związane z badaniami nad językami specjalistycznymi.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 31.50 zł
Maksymilian Grzegorz
Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała (red.)
Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013
Publikacja stanowi plon konferencji naukowej, która odbyła się w 2013 roku w Bydgoszczy i dotyczyła dziejów książki i prasy w kulturze. Wyniki swoich badań przedstawiło na niej 22 badaczy z uniwersytetów i szkół wyższych z całego kraju. Książka składa się z 19 artykułów omawiających szeroki wachlarz zagadnień od starożytności do czasów współczesnych. W kolejnych artykułach mowa jest między innymi : o kulturalnym znaczeniu wspólnot monastycznych w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego; bibliotekach Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich; o gdańskich cechach; bibliotekach kościelnych We Włocławku; dziejach prasy polskiej od XIX do XX wieku; o "Dzienniku Kijowskim"; prasie specjalistycznej (np. medycznej czy regionalnej); rozwoju lokalnych gazet w Sandomierzu oraz nauce polskiej i jej rozwoju.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Anna Szymanik
Uroda czy ubranie?
Prezentowana książka jest zwieńczeniem czterech lat pracy nad spostrzeganiem przez młodzież kobiecej atrakcyjności, nie tylko w zależności od kształtów ciała, ale także stroju. Autorka, opierając się na przykładach empirycznych uzyskanych w toku badań, stara się udowodnić, że odpowiedni strój może nie tylko upiększać i korygować niedoskonałości sylwetki, ale także zrównywać oceny atrakcyjności kobiet o skrajnie różnych kształtach ciała.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Izabela Bawej
Muttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-Deutsch
Interferencja języka ojczystego w świetle kontrastywnej analizy błędów na przykładzie j. polski - j. niemiecki. Książka w języku niemieckim.

Przedmiotem badań w pracy jest ewaluacja transferu negatywnego języka ojczystego na poziomie performancji ze wszystkimi implikacjami towarzyszącymi jego powstaniu na etapie zaawansowanym.
 Okładka książki