aktualności
9 czerwca 2014
XX konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
W dniach 3-6 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, której organizatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy wydawnictw akademickich z 30 uczelni publicznych w kraju.
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 8.82 zł
Andrzej Stanisław Dyszak
Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności
Praca przybliża semantykę i właściwości składniowe wyrażeń dotyczących opozycyjnej pary zjawisk jasności i ciemności. Materiał zebrany został w cztery grupy problemowe i obejmuje kolejno: strukturę predykatowo-argumentową zjawisk jasności i ciemności, klasyfikację semantyczną wyrażeń tychże zjawisk, właściwości składniowe wykładników predykatów jasności i ciemności oraz problemy eksplikacji znaczeń jednostek leksykalnych konstytuowanych przez wyrażenia zjawisk jasności i ciemności.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.82 zł
Iwona Benenowska
Orzeczenia syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe - wykładniki zdarzeń jednoargumentowych z argumentem w funkcji patiensa
Jest to rozprawa z zakresu składni współczesnego języka polskiego. Autorka przedstawia opis właściwości semantyczno-syntaktycznych ponad 200 orzeczeń syntetycznych, odznaczających się cechami ściśle wskazanymi w tytule.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 31.50 zł
Janusz Golinowski, Alina Kaszkur (red.)
Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji
Dyskurs rozumiany jako proces negocjowania znaczeń nieuchronnie odnosi się do pojęcia języka jako czynnika umożliwiającego przekaz komunikacyjny. Jednak fragmentaryzacja starych i łączenie nowych, dawniej odrębnych form kulturowych, obracających się wokół muzyki, sztuki, literatury, etniczności czy tożsamości, obrazuje wielowymiarowość studiów nad dyskursem, wynikającą ze wzajemnego oddziaływania jego zasadniczych atrybutów, a mianowicie struktury językowej, poznania i społeczeństwa. Książka ta próbuję pokazać dyskurs jako zjawisko interdyscyplinarne i wynikające z nachodzenia na siebie wielu różnorodnych czynników.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Maksymilian Grzegorz (red.)
Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Maksymilian Grzegorz
Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 18.90 zł
Roman Leppert (red.)
Przegląd Pedagogiczny nr 2, rok 2013
Kolejny numer pisma Przegląd Pedagogiczny, w którym tym razem autorzy poruszają takie tematy jak: choroba nowotworowa dziecka, jako czynnik zmiany w funkcjonowaniu rodziny; edukacja seksualna w Polsce i przemiany seksualności nastolatków; autorytet w kryzysie; kompetencje globalne w szkole; przemiany refleksyjności współczesnych rodziców; kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania czy fetyszyzm wśród uczniów.
 Okładka książki