aktualności
5 sierpnia 2014
Znajdziesz nas też na Facebooku!
Przypominamy, że Wydawnictwo UKW jest też obecne na Facebooku. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych dobrą książką naukową do polubienia naszej strony: https://www.facebook.com/wydawnictwoukw
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 8.82 zł
Joanna Paciorek-Sadowska
Badania nad wpływem pochodnych kwasu borowego
Monografia zawiera opis najważniejszych surowców, stosowanych w produkcji pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Oddzielnym ważnym zagadnieniem jest recykling surowcowy otrzymanych sztywnych pianek i zastosowanie glikolizatów w połączeniu z tradycyjnymi poliolami przemysłowymi do otrzymywania nowych pianek recyklingowych.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 9.45 zł
Grażyna Sawicka (red.)
Sytuacja komunikacyjna i jej parametry I monografia z cyklu Sytuacje – Komunikacja – Konteksty
W tomie zawarte są artykuły wybitnych badaczy zajmujących się tematyką w ramach nauki o komunikowaniu. Artykuły reprezentują różne podejścia badawcze do sytuacji komunikacyjnej i koncentrują się wokół kilku jej obszarów.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 31.50 zł
Maksymilian Grzegorz
Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 46.20 zł
Aleksander Jankowski
Pałac w Lubostroniu. Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych
Pałac w Lubostroniu zajmuje ważne miejsce w historii sztuki polskiej, a nie powstała dotychczas monografia pałacu. Książka Aleksandra Jankowskiego nie wypełnia wprawdzie tej luki, gdyż jest jedynie spojrzeniem na pałac w czasach Fryderyka Skórzewskiego i próbą odczytania pierwotnego programu ideowego siedziby, stanowi jednak bardzo cenne źródło informacji o tym ciekawym obiekcie. Czytelnik znajdzie w niej wiele informacji, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Całość jest bogato ilustrowana i wydana w formie pięknego albumu.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 18.90 zł
Roman Leppert (red.)
Przegląd Pedagogiczny nr 2, rok 2013
Kolejny numer pisma Przegląd Pedagogiczny, w którym tym razem autorzy poruszają takie tematy jak: choroba nowotworowa dziecka, jako czynnik zmiany w funkcjonowaniu rodziny; edukacja seksualna w Polsce i przemiany seksualności nastolatków; autorytet w kryzysie; kompetencje globalne w szkole; przemiany refleksyjności współczesnych rodziców; kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania czy fetyszyzm wśród uczniów.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Halina Ratyńska (red.)
20 lat Biologii w Bydgoszczy
Książka jest podsumowaniem minionych 20 lat, od początków studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej autorami są pracownicy Wydziału, zarówno Ci, którzy obecnie kreują przyszłość bydgoskiej biologii, jak i ci o najdłuższym stażu, którzy od podstaw organizowali zespoły badawcze oraz tworzyli zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne studiów biologicznych.
 Okładka książki