aktualności
13 pażdziernika 2014
18. Targi Książki w Krakowie
Już niebawem w Krakowie rozpoczynają się 18. Targi Książki - jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w branży księgarskiej w roku. Wydawnictwa UKW oczywiście nie może tam zabraknąć, zapraszamy więc wszystkich do naszego stoiska! Czekamy na Was od 23 do 26 października br. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO.
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 7.87 zł
Maria Dombrowicz (red.)
Promotio Geographica Bydgostiensia t. 5. Turystyka okolic Bydgoszczy
Prezentowane artykuły w ramach serii wydawniczej Promotio Geographica Bydgostiensia podejmują problematykę waloryzacji miejscowości i obszarów usytuowanych w najbliższym otoczeniu Bydgoszczy, ukazując możliwości turystyki z wykorzystaniem istniejących tam warunków i dobrej oferty turystycznej.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.82 zł
Aleksandra Chylewska-Tölle
Między przestrzenią wiary a poetyką wyznania. Szkice o niemieckojęzycznej literaturze chrześcijańskiej
W książce zawarte są teksty z niemieckojęzycznej literatury chrześcijańskiej z pierwszej połowy XX wieku, w których ukazane są przejawy wiary przyswajające kluczowe elementy religii chrześcijańskiej.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 23.10 zł
Magdalena Czachorowska
Wojna i wojskowowść w Faraonie Bolesława Prusa
Praca jest bardzo interesującym, wieloaspektowym studium nad funkcją i semantyką słownictwa z zakresu wojny i wojskowości w powieści „Faraon” Bolesława Prusa. Zastosowana tu lingwistyczna analiza sposobów kreowania świata przedstawionego w dziele literackim odsłania tajemnice warsztatu pisarskiego twórcy, ukazuje stosowane przez niego techniki językowego obrazowania, pozwala dostrzec repertuar, zróżnicowanie i funkcjonalność wykorzystywanych środków językowych, ich podporządkowanie ideowym i artystycznym celom utworu literackiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Hanna Stypa
Zoologismen im Deutschen und ihre polnischen Entsprechungen
Publikacja wpisuje się w nurt badań z zakresu frazeologii kontrastywnej. Korpus obejmuje ponad 300 frazeologizmów współczesnego języka niemieckiego zawierających nazwy zwierząt i ich odpowiedniki w języku polskim. Celem pracy jest analiza międzyjęzykowych relacji ekwiwalencji na płaszczyźnie semantyczno-leksykalnej i formalno-składniowej. Wyniki porównania opatrzone są obszernym komentarzem. Opracowanie może być przydatne w praktyce leksykograficznej oraz stanowić pomoc dla osób zajmujących się tłumaczeniami. Publikacja wpisuje się w nurt badań z zakresu frazeologii kontrastywnej. Korpus obejmuje ponad 300 frazeologizmów współczesnego języka niemieckiego zawierających nazwy zwierząt i ich odpowiedniki w języku polskim. Celem pracy jest analiza międzyjęzykowych relacji ekwiwalencji na płaszczyźnie semantyczno-leksykalnej i formalno-składniowej. Wyniki porównania opatrzone są obszernym komentarzem. Opracowanie może być przydatne w praktyce leksykograficznej oraz stanowić pomoc dla osób zajmujących się tłumaczeniami.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 35.70 zł
Ewa Zwolińska
Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym
Mamy przed sobą wysoce kompetentne studium o audiacji (myśleniu) i podejmowanych przez pedagogów decyzji w procesie kształcenia muzycznego, które od kilkunastu już lat skutecznie jest redukowane i lekceważone w powszechnej, ogólnokształcącej edukacji na rzecz jedynie kultywowania jego najlepszych tradycji, modeli i specjalistycznego przygotowywania do uczestniczenia w sztuce lub związanej z nią profesjonalizacji artystycznej kolejnych pokoleń Polaków.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała (red.)
Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013
Publikacja stanowi plon konferencji naukowej, która odbyła się w 2013 roku w Bydgoszczy i dotyczyła dziejów książki i prasy w kulturze. Wyniki swoich badań przedstawiło na niej 22 badaczy z uniwersytetów i szkół wyższych z całego kraju. Książka składa się z 19 artykułów omawiających szeroki wachlarz zagadnień od starożytności do czasów współczesnych. W kolejnych artykułach mowa jest między innymi : o kulturalnym znaczeniu wspólnot monastycznych w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego; bibliotekach Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich; o gdańskich cechach; bibliotekach kościelnych We Włocławku; dziejach prasy polskiej od XIX do XX wieku; o "Dzienniku Kijowskim"; prasie specjalistycznej (np. medycznej czy regionalnej); rozwoju lokalnych gazet w Sandomierzu oraz nauce polskiej i jej rozwoju.
 Okładka książki