aktualności
16 września 2014
Nasze książki w ibuku!
Z przyjemnością zawiadamiamy, że niektóre publikacje Wydawnictwa UKW są już dostępne w formie elektronicznej na platformie ebookowej PWN - ibuk.pl.
Oto pierwsze z dostępnych tam tytułów: Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Marka Kurkiewicza; Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku Ireneusza Szczukowskiego; Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych Marka Macko i Wyniki kontroli jako podstawa indywidualizacji szkolenia sportowego na przykładzie skoku o tyczce Mariusza Klimczyka.

>> link do publikacji TUTAJ <<

zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 7.88 zł
Andrzej Prószyński
Algebra z teorią liczb
Książka ta jest podręcznikiem do przedmiotu zwanego algebrą abstrakcyjną lub algebrą z teorią liczb, wykładanego na studiach I stopnia z matematyki. Oprócz podstaw teorii grup i pierścieni omówione zostały ich powiązania z teorią liczb, rozumianą także bardziej ogólnie jako teoria podzielności w pierścieniach całkowitych. Dodatkowe zagadnienia pozostające poza głównym nurtem wykładu, umieszczono w ostatniej części książki; mogą być one przydatne także na studiach II stopnia.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.82 zł
Renata Borzyszkowska, Przemysław Paweł Grzybowski, Ewa Lemańska-Lewandowska (red.)
Edukacja a praca, Zeszyt 13, Zeszyty Naukowe Młodych Pedagogów
Książka zawiera teksty wystąpień uczestników Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. W treści zeszytu znalazły się teksty, w których autorzy ujmują zjawisko pracy w jego różnorodnych powiązaniach w kontekście współczesnych problemów i zjawisk społecznych. W dalszej części tomu przedstawione i zaprezentowane zostały projekty badań własnych, jak i z literatury przedmiotu. Część kolejna pracy dotyczy sfery praktyki społecznej skupionej wokół pracy w wymiarze instytucjonalnym. Całość kończy się sprawozdaniem z przebiegu Letniej Szkoły Młodych Pedagogów oraz kolejną edycją Fraszkolimerykoiady czyli już tradycyjnie - prób poetyckich uczestników pod postacią fraszek i limeryków.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 46.20 zł
Aleksander Jankowski
Pałac w Lubostroniu. Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych
Pałac w Lubostroniu zajmuje ważne miejsce w historii sztuki polskiej, a nie powstała dotychczas monografia pałacu. Książka Aleksandra Jankowskiego nie wypełnia wprawdzie tej luki, gdyż jest jedynie spojrzeniem na pałac w czasach Fryderyka Skórzewskiego i próbą odczytania pierwotnego programu ideowego siedziby, stanowi jednak bardzo cenne źródło informacji o tym ciekawym obiekcie. Czytelnik znajdzie w niej wiele informacji, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Całość jest bogato ilustrowana i wydana w formie pięknego albumu.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (red.)
Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania
Jak zauważył w jej trakcie prof. dr hab. Jerzy Korczak, „raz zaprojektowany ustrój samorządowy nie pozostaje stabilnym, a nadto (...) nowe zjawiska społeczne i gospodarcze, które nie znajdują w nim oparcia, wytwarzają relacje między jednostkami ustrojowo nieprzewidziane”. Kierując się tym przekonaniem, redaktorzy przekazanego do rąk Szanownego Czytelnika tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w nim wyniki badań i analiz przyczynią się do dalszej dyskusji naukowej nad stanem samorządu terytorialnego w Polsce oraz skłonią do refleksji nad kierunkami pożądanych w nim zmian.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Maksymilian Grzegorz
Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Maksymilian Grzegorz
Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego.
 Okładka książki