aktualności
5 sierpnia 2014
Znajdziesz nas też na Facebooku!
Przypominamy, że Wydawnictwo UKW jest też obecne na Facebooku. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych dobrą książką naukową do polubienia naszej strony: https://www.facebook.com/wydawnictwoukw
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 7.20 zł
Beata Hołtyń
Małżeństwo i wsparcie. Czy małżonkowie o różnych cechach osobowości są w stanie udzielać sobie wsparcia?
Prezentowana książka dotyczy tematyki rodziny. Ujmuje ona równocześnie zagadnienia: osobowości, wsparcia społecznego oraz małżeństwa.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 15.75 zł
Henryk Dubowik
Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Praca prezentuje druki z XVI wieku, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 21.00 zł
Andrzej Prószyński
Zarys topologii ogólnej z elementami teorii homotopii
Książka jest podręcznikiem przedmiotu Typologia, realizowanego na drugim stopniu studiów matematycznych UKW, a jego treść może być przekazana w ciągu 30 godzin wykładowych. Oprócz podstawowych pojęć typologii ogólnej, książka omawia także dwa inne zagadnienia, zwykle nieporuszane w tego typu opracowaniach.
Pierwszym z nich są elementy typologii geometrycznej, ilustrowane rysunkami i odwołujące się do wyobraźni przestrzennej Czytelnika (zawarte tu idee widziane okiem artysty przedstawia rysunek Eschera z pierwszej strony okładki). Drugie zagadnienie to fragment teorii homotopii, zwieńczony definicją grupy podstawowej przestrzeni topologicznych problemów na język algebry, w którym ich rozwiązanie jest znacznie łatwiejsze.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Iwona Benenowska, Beata Morzyńska-Wrzosek
Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich
„Co autor miał na myśli?” Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorki, które w pięciu szkicach, poświęconych pięciu wierszom, analizują treść wypowiedzi poetyckich pod kątem literackim i językoznawczym. Książka jest jedną z niewielu pozycji podręcznikowych, w których prowadzony jest równolegle ‘dialog’ i próba odczytania tekstu utworu poetyckiego przez literaturoznawcę i przez językoznawcę. Publikacja adresowana jest głównie do studentów filologii polskiej (ale nie tylko).
 Okładka książki
zamów książkę
cena 46.20 zł
Aleksander Jankowski
Pałac w Lubostroniu. Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych
Pałac w Lubostroniu zajmuje ważne miejsce w historii sztuki polskiej, a nie powstała dotychczas monografia pałacu. Książka Aleksandra Jankowskiego nie wypełnia wprawdzie tej luki, gdyż jest jedynie spojrzeniem na pałac w czasach Fryderyka Skórzewskiego i próbą odczytania pierwotnego programu ideowego siedziby, stanowi jednak bardzo cenne źródło informacji o tym ciekawym obiekcie. Czytelnik znajdzie w niej wiele informacji, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Całość jest bogato ilustrowana i wydana w formie pięknego albumu.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 35.20 zł
Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski (red.)
Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce
Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych. Efektem takich analiz jest prezentowana monografia. Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym.
 Okładka książki