aktualności
12 listopada 2014
Wyróżnienie dla Dialogu z tekstem
Miło nam poinformować Państwa, że wydana przez nasze wydawnictwo książka Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek została wyróżniona w konkursie na Najlepszy Skrypt i Podręcznik Akademicki im. Edwarda Pudełki. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas otwarcia XVIII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowe, które odbyły się w dniach 5-7 listopada 2014 r.
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 11.00 zł
Małgorzata Święcicka (red.)
Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 5
Tom piąty tak samo jak poprzednie ma charakter interdyscyplinarny Artykuły zawarte w publikacji dotyczą języka tekstów dawnych, gwarowego otoczenia Bydgoszczy, bydgoskich antroponimów itd. Seria wydawnicza stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla językoznawców, ale również dla mieszkańców Bydgoszczy.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 9.45 zł
Elżbieta Nowikiewicz
Czytanie Bydgoszczy
Publikacja przybliża czytelnikowi zdarzenia i sytuacje z pruskiej i niemieckiej przeszłości Bydgoszczy. Książka prezentuje wybór niemieckojęzycznych utworów literackich związanych z miastem, który można potraktować jako zaproszenie do podróży szlakiem bydgoskich motywów w literaturze. Książka przeznaczona szczególnie dla miłośników Bydgoszczy.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 27.30 zł
Monika Lewicka
Wybory życiowe studentów
Książka jest wynikiem naukowych zainteresowań Moniki Lewickiej problematyką wartości i ich hierarchii we współczesnym małżeństwie, rodzinie i ich formach alternatywnych oraz jej wieloletnich badań na ten temat. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w codzienności życia rodzinnego autorka stara się rozpoznać i zinterpretować w sposób otwarty, polemiczny, wystrzegając się postrzegania normatywnego i dogmatycznego, co jest wyzwaniem dla wielu badaczy tej materii. Zaletą pracy jest też - trafny według recenzentki - komentarz autorki do wyników badań, w którym powołuje się ona również na rezultaty pracy naukowej innych, co daje szeroki i ciekawy obraz zjawiska.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Anna Szymanik
Uroda czy ubranie?
Prezentowana książka jest zwieńczeniem czterech lat pracy nad spostrzeganiem przez młodzież kobiecej atrakcyjności, nie tylko w zależności od kształtów ciała, ale także stroju. Autorka, opierając się na przykładach empirycznych uzyskanych w toku badań, stara się udowodnić, że odpowiedni strój może nie tylko upiększać i korygować niedoskonałości sylwetki, ale także zrównywać oceny atrakcyjności kobiet o skrajnie różnych kształtach ciała.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Łukasz Jureńczyk, Sławomir Sadowski, Kamila Sierzputowska (red.)
Współczesne oblicza bezpieczeństwa miedzynarodowego
Praca jest wynikiem zainteresowań naukowych środowiska politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wśród których powstała inicjatywa szerokiego, multilateralnego spojrzenia na problem współczesnego bezpieczeństwa. Redaktorzy monografii i jej autorzy doskonale rozumieją, jak należy współcześnie pojmować bezpieczeństwo i jakich dziedzin ono tak naprawdę dotyczy. Monografia daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań związanych z tym zagadnieniem. Opracowanie ma ogromne walory poznawcze i eksplikacyjne, a autorzy posiadają szeroką i ugruntowaną wiedzę nie tylko w zakresie opisywanych zagadnień, ale także z dziedziny historii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i prawa, w tym prawa międzynarodowego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Monika Szczepaniak (red.)
Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje
Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Analizy i interpretacje zawarte w niniejszym tomie koncentrują się wokół specyfiki języka Elfriede Jelinek i języka przekładów, trudności i pułapek translacyjnych, inscenizacji nowatorskich „powierzchni tekstowych” (Textflächen), które otwierają przed reżyserami niemal nieograniczone możliwości, a jednocześnie reprezentują określoną koncepcję teatru, problematyki recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym.
 Okładka książki