aktualności
16 września 2014
Nasze książki w ibuku!
Z przyjemnością zawiadamiamy, że niektóre publikacje Wydawnictwa UKW są już dostępne w formie elektronicznej na platformie ebookowej PWN - ibuk.pl.
Oto pierwsze z dostępnych tam tytułów: Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Marka Kurkiewicza; Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku Ireneusza Szczukowskiego; Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych Marka Macko i Wyniki kontroli jako podstawa indywidualizacji szkolenia sportowego na przykładzie skoku o tyczce Mariusza Klimczyka.

>> link do publikacji TUTAJ <<

zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 12.60 zł
Maciej Gloger
Sienkiewicz nowoczesny
Autor w książce o "nowoczesnym" Sienkiewiczu podejmuje się trudnej i ważnej problematyki, związanej z postawą światopoglądową pisarza, który przez wielu uznawany był za tradycjonalistę.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 6.30 zł
Iwona Benenowska, Andrzej Stanisław Dyszak
Od głoski do zdania. Wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Część I. Wiadomości
Prezentowane opracowanie skierowane jest głównie do studentów filologii polskiej. Część pierwsza stanowi przewodnik po fonetyce i gramatyce polskiej.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 29.40 zł
Radosław Krajewski
Prawo wykroczeń w kazusach
Książka bardzo ciekawa i przydatna, którą polecamy szczególnie studentom, aplikantom i nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia z zakresu prawa wykroczeń. Autor nie ogranicza się tu jedynie do kodeksowego prawa wykroczeń. Prezentowane przez niego kazusy odnoszą się zarówno do materii Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jak i do wykroczeń typizowanych w innych ustawach.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała (red.)
Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013
Publikacja stanowi plon konferencji naukowej, która odbyła się w 2013 roku w Bydgoszczy i dotyczyła dziejów książki i prasy w kulturze. Wyniki swoich badań przedstawiło na niej 22 badaczy z uniwersytetów i szkół wyższych z całego kraju. Książka składa się z 19 artykułów omawiających szeroki wachlarz zagadnień od starożytności do czasów współczesnych. W kolejnych artykułach mowa jest między innymi : o kulturalnym znaczeniu wspólnot monastycznych w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego; bibliotekach Zakonu Kaznodziejskiego na ziemiach polskich; o gdańskich cechach; bibliotekach kościelnych We Włocławku; dziejach prasy polskiej od XIX do XX wieku; o "Dzienniku Kijowskim"; prasie specjalistycznej (np. medycznej czy regionalnej); rozwoju lokalnych gazet w Sandomierzu oraz nauce polskiej i jej rozwoju.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Blanka Poćwiardowska
Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
Książka podejmuje zagadnienia związane ze wspomaganiem rozwoju człowieka dorosłego w pełnieniu roli rodzicielskiej przez koncentrację na budowaniu pełnej zrozumienia, empatii i zaangażowania relacji z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Autorka zawarła w niej teoretyczne założenia programu wspomagania kompetencji wychowawczych rodziców, wyniki badań dotyczące jego skuteczności oraz szczegółowy opis tego programu. Książka może służyć psychologom-praktykom, a także pedagogom i niektórym nauczycielom edukacji przedszkolnej jako inspiracja do pracy z rodzicami.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Tomasz Nowakowski (red.)
Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej
Prezentowany tutaj zbiór prac stanowi drugą część większej całości, objętą wspólnym tytułem "Oblicza władzy". Główną ideą zebranych w obu częściach studiów jest spojrzenie na relacje między władzą państwową a społeczeństwem z perspektywy różnych nauk społecznych. Autorzy prezentują więc różne ujęcia problemu tych relacji, co wynika zarówno ze specyfiki reprezentowanej dyscypliny naukowej, jak i zainteresowań badawczych.
 Okładka książki