aktualności
2 lutego 2015
KANAŁ BYDGOSKI - harmonia techniki i natury
Jubileusz 240-lecia Kanału Bydgoskiego, który przypadł w 2014 roku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego upamiętnił książką: Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury, autorstwa historyka sztuki prof. Aleksandra Jankowskiego oraz dr Marii Dombrowicz.
Wykorzystując obficie archiwalne materiały ikonograficzne dzieło w języku polskim i angielskim szeroko prezentuje historię budowy Kanału, dzieje żeglugi na tej drodze wodnej oraz jej znaczenie dla rozwoju Bydgoszczy. Książka barwnie opisuje także uroki architektoniczne i przyrodnicze nadbrzeży Kanału Bydgoskiego, a także przywołuje atmosferę toczącego się tu niegdyś życia towarzyskiego. W nakreśleniu obrazu flory i fauny Aleksandra Jankowskiego wspomogli dr Maria Dombrowicz oraz Andrzej Obiała, który dopełnił tekst artystycznymi fotografiami.
zapowiedzi
Richard Swinburne
Czy Jezus był Bogiem?
Już niebawem zaprezentujemy Państwu bardzo ciekawe tłumaczenie znanej książki Richarda Swinburne'a "Czy Jezus był Bogiem?"

Richard Swinburne uznawany jest za jednego z najwybitniejszych apologetów chrześcijaństwa wśród przedstawicieli oksfordzkiej tradycji filozofii analitycznej. W obszarze jego zainteresowań pojawiają się problemy z dziedziny filozofii religii, teologii filozoficznej, epistemologii oraz teorii nauki. Swoje najważniejsze dzieła wydawał w cyklach: trylogii poświęconej uzasadnieniu istnienia Boga, racjonalności teizmu i prawdziwości przekonań religijnych.
Mariusz Guzek
Co wspólnego z wojną ma kinematograf?
W przygotowaniu kolejna książka z serii KINO POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ. Tym razem pozycja z dawnej historii kina: "Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918" Mariusza Guzka.

Kinematograf miał niespełna dwudziestoletnią tradycję, gdy wybuchła wojna powszechna, która przywróciła państwo polskie na mapę świata. Przez ten czas zdążył okrzepnąć, zbudować własną infrastrukturę wypełniającą pejzaże dużych i średnich miast coraz bardziej skomplikowaną siecią pałaców filmowych i skromnych sal projekcyjnych, zdobyć zaufanie władz i rozbudzić ciekawość widowni, która w okresie późniejszym – po 1918 roku potrafiła rozszerzyć swoje środowisko o kręgi entuzjastów – kinofilów, wpływowych organizatorów stołecznego i lokalnego życia filmowego, niejednokrotnie dyktujących tempo filmowych innowacji.
tania książka
zamów książkę
cena 8.80 zł
Krzysztof Okoński, Dorota Pruss-Pławska (red.)
Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik - Geschichte - Medien - Literatur
Książka stanowi próbę przedstawienia dziejów kulturalnych podzielonej metropolii nad Szprewą oraz znaczenia polskiego czynnika w Berlinie w czasie zimnej wojny. Zawiera teksty autorów krajowych i zagranicznych odnoszące się do polskiej recepcji podziału Berlina i skutków budowy muru berlińskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.20 zł
Agnieszka Latoś, Teresa Sołtysiak (red.)
Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych
Książka pomaga odpowiedzieć na pytanie: Jak przywrócić człowieka niedostosowanego społecznie do optymalnego egzystowania w społeczeństwie?
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 25.20 zł
Agata Kukuła
Jerzy Partyka animator życia muzycznego na Wybrzeżu Gdańskim
Książka przybliża sylwetkę Jerzego Partyki - pianisty, dyrygenta, kompozytora, dziennikarza muzycznego i popularyzatora muzyki - koleje jego życia, krąg zainteresowań i różnego rodzaju dokonania. Jest wartościowym dokumentem nie tylko upamiętniającym działalność Jerzego Partyki. Ukazuje też szeroki obraz z życia muzycznego i kulturalnego na Pomorzu Gdańskim ostatnich dekad ubiegłego wieku.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 25.20 zł
Theodore Brameld
Edukacja jako siła
W chaosie mnożenia rekonstrukcji kierunków i prądów pedagogicznych w Polsce po roku 1989 oraz w nieobliczalnym, pospiesznym i eklektycznym naśladownictwie polskich „reform” oświaty książka Theodore’a Bramelda Edukacja jako siła może być przewodnią latarnią ku wyjściu z labiryntu polskiej pedagogiki i praktyki edukacyjnej, światłem w tunelu donikąd.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Elżbieta Pokorzyńska
Jan Recmanik 1874-1949, artysta introligator
Jan Recmanik był jednym z najwybitniejszych introligatorów polskich XX wieku, a jednak jego imię niemal poszło w zapomnienie. Elżbieta Pokorzyńska jako pierwsza podjęła się badań nad jego życiem i twórczością - tak twórczością, bo w swoim fachu uchodził za artystę!
"Jego specjalnością były oprawy skórzane wytłaczane, inkrustowane, bądź według jego własnych projektów, bądź według życzenia klienta. Pracownia cieszyła się takim powodzeniem, że czekało się czasem miesiącami na przyjęcie książki do oprawy, ale warto było to znieść – każda z nich była swego rodzaju arcydziełem” .
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Łukasz Jureńczyk, Sławomir Sadowski, Kamila Sierzputowska (red.)
Współczesne oblicza bezpieczeństwa miedzynarodowego
Praca jest wynikiem zainteresowań naukowych środowiska politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wśród których powstała inicjatywa szerokiego, multilateralnego spojrzenia na problem współczesnego bezpieczeństwa. Redaktorzy monografii i jej autorzy doskonale rozumieją, jak należy współcześnie pojmować bezpieczeństwo i jakich dziedzin ono tak naprawdę dotyczy. Monografia daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań związanych z tym zagadnieniem. Opracowanie ma ogromne walory poznawcze i eksplikacyjne, a autorzy posiadają szeroką i ugruntowaną wiedzę nie tylko w zakresie opisywanych zagadnień, ale także z dziedziny historii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i prawa, w tym prawa międzynarodowego.
 Okładka książki