aktualności
12 listopada 2014
Wyróżnienie dla Dialogu z tekstem
Miło nam poinformować Państwa, że wydana przez nasze wydawnictwo książka Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek została wyróżniona w konkursie na Najlepszy Skrypt i Podręcznik Akademicki im. Edwarda Pudełki. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas otwarcia XVIII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowe, które odbyły się w dniach 5-7 listopada 2014 r.
zapowiedzi
Jolanta Jarczyńska
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia
Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, takich jak agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, a zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard. Praca ma dostarczyć czytelnikom podstawowej wiedzy na temat wymienionych zagrożeń i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, przedstawić ich specyfikę, możliwe sposoby ich pomiaru, a także identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Jej celem jest również ukazanie sposobów niesienia pomocy w sytuacjach tego wymagających.
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 8.80 zł
Anna Ratajska
Tożsamość osób po transplantacji serca
Monografia przedstawia ważną tematykę, jaką jest tożsamość osób po przeszczepie serca. Autorka zwraca uwagę na dylematy, przed jakimi staje chory kardiologicznie w związku z decyzją o podjęciu transplantacji i oczekiwaniem na przeszczep. Książka jest przeznaczona dla zainteresowanych problematyką transplantacji, może być wykorzystana przez lekarzy i przedstawicieli nauk medycznych, psychologów, tak badaczy, jak i praktyków, a także studentów medycyny i psychologii.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.20 zł
Lidia Wiśniewska (red.)
Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II
Przedstawiona książka to druga już pozycja przybliżająca problematykę komparatystyczną, która wpisuje się w cykl zatytułowany: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. Publikacja ukazuje teoretyczne problemy współczesnej komparatystyki, a także mniej lub bardziej wpisujące się w nie realizacje praktyki komparatystycznej.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 31.50 zł
Adam Koseski, Sławomir Sadowski, Kamila Sierzputowska (red.)
Świat - Niemcy - Polska
Szkice politologiczne i historyczne ofiarowane prof. dr. hab. Zbigniewowi Leszczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin
Książka stanowi dojrzałe dzieło i podejmuje istotne problemy polityki międzynarodowej, każdy rozdział stanowi profesjonalną analizę ważnego tematu z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. Celem dzieła jest upamiętnienie twórczej pracy profesora Zbigniewa Leszczyńskiego.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Michał Habel
Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of the Włocławek Reservoir
Morfodynamika dna doliny dolnej Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego
Praca dotyczy wpływu stopnia wodnego we Włocławku na przebieg procesów korytowych dolnej Wisły w odcinku Włocławek - Toruń. W pracy ujęto czterdziestoletni okres funkcjonowania zapory wodnej. Przeanalizowano zmiany morfologiczne koryta oraz równiny zalewowej. Omówiono reżim hydrologiczny, w szczególności przebieg 46 fal wezbraniowych oraz zasięg oddziaływania stopnia wodnego na wahania poziomu wody w korycie dolnej Wisły. Wydzielono w obrębie badanego odcinka rzeki trzy typy koryta.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Zbigniew Bukowski, Sławomir Kamosiński (red.)
Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania
Jak zauważył w jej trakcie prof. dr hab. Jerzy Korczak, „raz zaprojektowany ustrój samorządowy nie pozostaje stabilnym, a nadto (...) nowe zjawiska społeczne i gospodarcze, które nie znajdują w nim oparcia, wytwarzają relacje między jednostkami ustrojowo nieprzewidziane”. Kierując się tym przekonaniem, redaktorzy przekazanego do rąk Szanownego Czytelnika tomu wyrażają nadzieję, że przedstawione w nim wyniki badań i analiz przyczynią się do dalszej dyskusji naukowej nad stanem samorządu terytorialnego w Polsce oraz skłonią do refleksji nad kierunkami pożądanych w nim zmian.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 27.30 zł
Monika Lewicka
Wybory życiowe studentów
Książka jest wynikiem naukowych zainteresowań Moniki Lewickiej problematyką wartości i ich hierarchii we współczesnym małżeństwie, rodzinie i ich formach alternatywnych oraz jej wieloletnich badań na ten temat. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w codzienności życia rodzinnego autorka stara się rozpoznać i zinterpretować w sposób otwarty, polemiczny, wystrzegając się postrzegania normatywnego i dogmatycznego, co jest wyzwaniem dla wielu badaczy tej materii. Zaletą pracy jest też - trafny według recenzentki - komentarz autorki do wyników badań, w którym powołuje się ona również na rezultaty pracy naukowej innych, co daje szeroki i ciekawy obraz zjawiska.
 Okładka książki