aktualności
9 czerwca 2014
XX konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
W dniach 3-6 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, której organizatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy wydawnictw akademickich z 30 uczelni publicznych w kraju.
zapowiedzi
Joanna Szczutkowska
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.
Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady gierkowskiej.
tania książka
zamów książkę
cena 15.75 zł
Henryk Dubowik
Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Praca prezentuje druki z XVI wieku, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 8.82 zł
Joanna Paciorek-Sadowska
Badania nad wpływem pochodnych kwasu borowego
Monografia zawiera opis najważniejszych surowców, stosowanych w produkcji pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Oddzielnym ważnym zagadnieniem jest recykling surowcowy otrzymanych sztywnych pianek i zastosowanie glikolizatów w połączeniu z tradycyjnymi poliolami przemysłowymi do otrzymywania nowych pianek recyklingowych.
 Okładka książki
nowości wydawnicze
zamów książkę
cena 27.30 zł
Iwona Benenowska, Beata Morzyńska-Wrzosek
Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich
„Co autor miał na myśli?” Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorki, które w pięciu szkicach, poświęconych pięciu wierszom, analizują treść wypowiedzi poetyckich pod kątem literackim i językoznawczym. Książka jest jedną z niewielu pozycji podręcznikowych, w których prowadzony jest równolegle ‘dialog’ i próba odczytania tekstu utworu poetyckiego przez literaturoznawcę i przez językoznawcę. Publikacja adresowana jest głównie do studentów filologii polskiej (ale nie tylko).
 Okładka książki
zamów książkę
cena 46.20 zł
Aleksander Jankowski
Pałac w Lubostroniu. Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych
Pałac w Lubostroniu zajmuje ważne miejsce w historii sztuki polskiej, a nie powstała dotychczas monografia pałacu. Książka Aleksandra Jankowskiego nie wypełnia wprawdzie tej luki, gdyż jest jedynie spojrzeniem na pałac w czasach Fryderyka Skórzewskiego i próbą odczytania pierwotnego programu ideowego siedziby, stanowi jednak bardzo cenne źródło informacji o tym ciekawym obiekcie. Czytelnik znajdzie w niej wiele informacji, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Całość jest bogato ilustrowana i wydana w formie pięknego albumu.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 31.50 zł
Monika Szczepaniak (red.)
Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje
Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Analizy i interpretacje zawarte w niniejszym tomie koncentrują się wokół specyfiki języka Elfriede Jelinek i języka przekładów, trudności i pułapek translacyjnych, inscenizacji nowatorskich „powierzchni tekstowych” (Textflächen), które otwierają przed reżyserami niemal nieograniczone możliwości, a jednocześnie reprezentują określoną koncepcję teatru, problematyki recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym.
 Okładka książki
zamów książkę
cena 29.40 zł
Izabela Bawej
Muttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-Deutsch
Interferencja języka ojczystego w świetle kontrastywnej analizy błędów na przykładzie j. polski - j. niemiecki. Książka w języku niemieckim.

Przedmiotem badań w pracy jest ewaluacja transferu negatywnego języka ojczystego na poziomie performancji ze wszystkimi implikacjami towarzyszącymi jego powstaniu na etapie zaawansowanym.
 Okładka książki