20 lat Biologii w Bydgoszczy

20 lat Biologii w Bydgoszczy

kup książkę!

Halina Ratyńska (red.)

20latbiologii250Książka jest podsumowaniem minionych 20 lat, od początków studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Jej autorami są pracownicy Wydziału, zarówno Ci, którzy obecnie kreują przyszłość bydgoskiej biologii, jak i ci o najdłuższym stażu, którzy od podstaw organizowali zespoły badawcze oraz tworzyli zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne studiów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje prof. dr hab. Józef Banaszak – twórca najpierw Katedry, a następnie Instytutu i Wydziału. Przedstawiona została wspólna droga przebyta przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo- techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów. Dyrektorzy Instytutów scharakteryzowali podległe im Zakłady i Katedry oraz kierunki badawcze. Bydgoscy biolodzy współpracują z lokalnymi władzami, prowadzą szereg badań istotnych dla miasta i regionu. Wyniki, udokumentowane w licznych publikacjach, pełnią nie tylko rolę poznawczą, ale służą także popularyzacji wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich pracowników oraz tych absolwentów, z którymi, niekiedy po latach, udało się nawiązać kontakt. Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się w tworzeniu kół naukowych i w nich działających. Jubileusz dwudziestolecia studiów na kierunku biologia jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji. Poza tekstami poszczególnych rozdziałów będą temu sprzyjały liczne zdjęcia, zamieszczone w książce i na załączonej do niej płycie.