Najlepsza Książka Akademicka 2015

fot1_poznan_nagroda_1000

Prof. UKW Ryszard Nowicki i dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Grażyna Jarzyna.

Podczas uroczystego otwarcia 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej, 4 listopada 2015 r. w Collegium Maius UAM w Poznaniu, Nagrodę Specjalną w konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2015 r. przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za publikację Ryszarda Nowickiego pt. Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Bydgoszcz 2015.

rola_katowickiej250Książki oceniano pod względem merytorycznym i dydaktycznym. W skład jury wchodzili reprezentanci środowiska naukowego, przedstawiciele Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz mediów.

Patronat honorowy sprawowali Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leona Kolarska-Bobińska, Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Nowatorska bibliologiczna monografia powstała w wyniku grantu Narodowego Centrum Nauki realizowanego przez autora w latach 2012-2015.

* * *

Ryszard Nowicki
Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych
w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce

ISBN 978-83-8018-028-4
Bydgoszcz 2015
s. 304, oprawa twarda, książkę można kupić TUTAJ

Celem pracy jest przedstawienie roli katowickiej zbiornicy w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1947-1955. Praca ma charakter źródłowy. Powstała głównie na podstawie krytycznej analizy materiałów archiwalnych, do których dotarcie nie było zadaniem łatwym. Do powstania niniejszej monografii doszło w wyniku analizy źródeł związanej z grantem Narodowego Centrum Nauki, realizowanym przez autora w latach 2012-2015. Praca ma charakter nowatorski. Podjęty problem badawczy nie doczekał się podobnego ujęcia w literaturze przedmiotu. Treść przybliży Czytelnikowi wyjątkowo ważny, a słabo rozpoznany okres z historii książki i bibliotek w Polsce. Opracowany materiał jest adresowany głównie do bibliologów, bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Z pożytkiem mogą także skorzystać z niego studenci innych kierunków studiów, uczniowie różnych typów szkół oraz osoby zainteresowane losami księgozbiorów.

Od lewej dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Grażyna Jarzyna, prof. UKW Ryszard Nowicki i JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

Od lewej dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Grażyna Jarzyna, prof. UKW Ryszard Nowicki i JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak.