Language Situation in Yemen. A study of Ḫubān and ṢanʕāɁ Dialects. Studia nad sytuacją językową w Jemenie  na przykładzie dialektu Ḫubān i Sany

Language Situation in Yemen. A study of Ḫubān and ṢanʕāɁ Dialects. Studia nad sytuacją językową w Jemenie na przykładzie dialektu Ḫubān i Sany

dr Magdalena Al-Sayadi – absolwentka filologii arabskiej, Wydziału Neofilologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Studiów Filologicznych Uniwersytetu w Sanie. Po licznych pobytach w Jemenie dr Al-Sayadi zauważyła potrzebę opisania dialektu środkowego Jemenu, zwracając uwagę na brak lub niedostateczny opis regionu. Autorka nie chciała zajmować się wyłącznie dialektami, które posiadają już liczne publikacje, m.in. dialekt Sany, Adenu czy Taizu. Jej celem było ukazanie dialektu, który doczekał się tylko jednej publikacji Jemeńczyka Mohammeda Aš-Šamāriego Lahja Ḫubān. Dirāsa Luġawiya. Częsta obecność wśród Jemeńczyków, sprawiła, że zainteresowała się również zjawiskiem mieszania się dialektów w ramach jednej wypowiedzi. To spowodowało zgłębienie wiedzy na temat tzw. code mixing i motywacji społecznych mających wpływ na takie zjawisko. Autorka specjalizuje się w dziedzinie językoznawstwa, przede wszystkim w dialektach języka arabskiego oraz dydaktyce języka arabskiego. W latach 2010-2012 była wykładowcą języka arabskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2013 jest pracownikiem Katedry Językoznawstwa Orientalistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Magdalena Al-Sayadi PhD – graduate of Arabic Philology in the Faculty of Modern Languages of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the Faculty of Philological Studies in the University of Sana. After numerous visits to Yemen she observed the need to describe the dialect of Central Yemen, noting the lack or insufficient description of the region. The author did not want to deal only with dialects that already have numerous publications, including the dialect of Sana, the dialect od Aden or the dialect of Taiz. Her aim was to present a dialect that was published only once by the Yemeni, Mohammed Aš-Šamāri: Lahja Ḫubān. Dirāsa Luġawiya. Frequent presence among Yemenis made her interested in the...
Podstawy programowania Pascal / Java / C#  Skrypt do wykładu i laboratoriów

Podstawy programowania Pascal / Java / C#
Skrypt do wykładu i laboratoriów

Niniejszy skrypt należy traktować jako pomoc dydaktyczną w nauce podstaw programowania. Prezentowany materiał obejmuje wstęp do programowania w językach Pascal, Java oraz C#. Znajdują się one w grupie 20 najczęściej używanych na świecie języków programowania. Mimo występującej w części dotyczącej Javy i C# terminologii obiektowej – nie jest to jednak podręcznik programowania obiektowego. Podane informacje należy traktować jedynie jako niezbędny wstęp do kolejnego etapu nauki programowania, jakim jest programowanie obiektowe. Wymienione w opracowaniu języki programowania nie są jedynymi. Rozwój inżynierii oprogramowania w ostatnim niemal pięćdziesięcioleciu był niezwykle dynamiczny, zaś Autorzy wybrali te trzy, traktując je jako kamienie milowe w tym ewolucyjnym rozwoju. Skrypt można czytać po kolei, można też zapoznawać się tylko z wybranymi rozdziałami. Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne (część teoretyczna), przykłady z omówieniem kodu i rezultatów wykonania programów (ćwiczenia) oraz zadania do samodzielnego wykonania przez czytelnika (zadania programistyczne do samodzielnego rozwiązania). W części rozdziałów znajdują się także informacje dodatkowe, pogłębiające przedstawione wcześniej wiadomości. Autorem części dotyczącej języka Pascal jest Jacek M. Czerniak, Javę opisuje Łukasz Apiecionek, C# zaś Grzegorz...