Kominikowanie wartości – wartość komunikowania

Kominikowanie wartości – wartość komunikowania

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej z okazji 70. urodzin Pani Profesor Elżbiety Laskowskiej, długoletniego i zasłużonego pracownika naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani Profesor jest znanym w kraju naukowcem, szczególnie w kręgach językoznawców, propagatorką problemów etyki słowa i wartościowania w języku i komunikacji, wychowanką Pani Profesor Jadwigi Puzyniny. Jest również jedną z założycielek Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (później przekształconej w Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej). Przez wiele lat pełniła również funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakładu Komunikacji Społecznej będącego w strukturach Katedry. W oddanym do Państwa rąk zbiorze znaleźć można różnotematyczne odniesienia do sposobów przejawiania się wartości w procesie komunikowania. Autorzy artykułów przedstawiają problematykę wartościowania w komunikowaniu z różnorodnych perspektyw naukowych i przy wykorzystaniu odmiennych metod i narzędzi...
Linguistics Applied nr 4

Linguistics Applied nr 4

Czwarty tom pisma językoznawczego wydawanego w języku obcym – teksty w językach: angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.Wśród poruszanych w tym numerze tematów znalazły się między innymi: tłumaczenie stron internetowych, wyzwania współczesnej translacji, zdrobnienia językowe w rozmowach handlowych, slogany internetowych profilach randkowych jako forma prezentacji własnej osoby, recenzje i relacje z...
Space, Time i Language

Space, Time i Language

Książka w języku angielskim. Studia nad językiem angielskim ukazane na przestrzeni dziejów. Publikacja pomocna przede wszystkim studentom filologii angielskiej.