Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym

Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym

Obecnie nauka dostarcza wielu argumentów, że dla edukacji większości dzieci muzyka może być równie ważna, jak czytanie i pisanie, a rola, jaką odgrywa edukacja artystyczna w zwiększaniu kompetencji młodych w XXI wieku, w tym ich świadomości kulturalnej i kreatywności, jest powszechnie doceniania w Europie. W tak rozumiany kontekst wpisują się badania autorki wokół zdolności i kompetencji muzycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. Pierwsza część badań koncentruje się na wynikach dotyczących zdolności i kompetencji muzycznych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz na ich związku z wybranymi uwarunkowaniami. Natomiast druga przedstawia efekty badań nad wpływem działań edukacyjnych, opartych na teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona, na kształtowanie się zdolności i kompetencji muzycznych uczniów w klasach I-III. Potrzeba gruntownego i dogłębnego zrozumienia uczenia się muzyki oraz poszukiwanie sposobów optymalizujących ten proces, skłoniło autorkę do szczególnego uwzględnienia oddziaływań edukacyjnych, opartych na założeniach teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona w kontekście ich wpływu na kształtowanie się zdolności i kompetencji muzycznych uczniów. Ze...
Podstawy Gordonowskiej metody zespołowego nauczania gry na instrumentach muzycznych

Podstawy Gordonowskiej metody zespołowego nauczania gry na instrumentach muzycznych

Książka poświęcona jest metodzie zespołowego nauczania gry na instrumentach muzycznych i opartej na niej metodyce. Metoda ta jest przeniesieniem Gordonowkiej teorii uczenia się muzyki na grunt praktyki instrumentalnej. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli realizujących w praktyce teorię Gordona, nauczycieli muzyki w szkołach ogólnokształcących, młodzieży akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych nauką gry na instrumentach...