Idee pedagogiczne Seneki. Między edukacją a przemijaniem

Idee pedagogiczne Seneki. Między edukacją a przemijaniem

Książka podejmuje tematykę rzadko poruszaną w historiografii pedagogicznej, a znaczącą dla historycznej i współczesnej filozofii wychowania, etyki wychowawczej i teologii. Dzieło Burniera, utrzymane w konwencji idiograficznej, ma istotne walory edukacyjne, porządkujące koncepcję Seneki według dziedzin wychowania, a tłumaczenie w dużym stopniu pozostaje w duchu myśli i zaleceń samego Seneki. Publikacja jest kolejnym już tomem serii Biblioteka Myśli...
Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny

Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny

Autorzy podejmują zagadnienia należące do trzech obszarów tematycznych. W pierwszym wyeksponowano filozoficzne i społeczne akcenty wychowania. Drugi obszar dotyczy zagadnień związanych z historią wychowania i obejmuje czasy starożytne, średniowiecza, XIX i początków XX wieku. Trzeci obszar wypełniają rozważania pedagogiczne. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień wynika nie tylko z kręgu zainteresowań badaczy, ale również z odmiennych realiów społecznych i politycznych Polski i...