Zadowolenie z życia  oraz zdrowie kobiet przed rozpoczęciem  różnych terapii odchudzających  i po ich zakończeniu

Zadowolenie z życia oraz zdrowie kobiet przed rozpoczęciem różnych terapii odchudzających i po ich zakończeniu

Monografia dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia leczenia i zapobiegania otyłości. Osoby otyłe, oprócz zwykle zdiagnozowanych problemów ze zdrowiem, mają również problemy psychologiczne związane z poczuciem własnej wartości, atrakcyjności, ale też w relacjach społecznych czy na rynku pracy, co wpływa na jakość ich życia. W monografii Autorka wnikliwie opisała problematykę nadwagi i otyłości oraz przedstawiła interesujące wyniki badań własnych, które miały na celu sprawdzenie, czy stosowanie różnych diet oraz uzyskany w ich wyniku spadek masy ciała mogą stanowić o zdrowiu i zadowoleniu z życia kobiet otyłych i z nadwagą. Z recenzji dr hab. Iwony Janickiej, prof....