Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów

Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów

Prezentowane artykuły odnoszą się do różnorodnych zagadnień z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych, najnowszej historii politycznej oraz socjologii społecznej. Teksty dotyczą m.in. sytuacji w Afganistanie, konfliktu arabsko-żydowskiego oraz polityki Rosji. Kilka tekstów skoncentrowanych jest na niektórych aspektach polityki wewnętrznej, np. „Taśmy prawdy” w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Książka zainteresować może szeroki krąg czytelników nie tylko historyków i...