Edukacja jako siła

Edukacja jako siła

W chaosie mnożenia rekonstrukcji kierunków i prądów pedagogicznych w Polsce po roku 1989 oraz w nieobliczalnym, pospiesznym i eklektycznym naśladownictwie polskich „reform” oświaty książka Theodore’a Bramelda Edukacja jako siła może być przewodnią latarnią ku wyjściu z labiryntu polskiej pedagogiki i praktyki edukacyjnej, światłem w tunelu donikąd. Dlatego trudno wprost przecenić inicjatywę starannego przetłumaczenia tej właśnie książki Bramelda na język polski. Ukaże się ona nie tylko w porę, ale nareszcie, jako dzwon wzywający na ratunek przed kryzysem i samozagładą.   Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego   Seria BIBLIOTEKA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...