Między przestrzenią wiary a poetyką wyznania. Szkice o niemieckojęzycznej literaturze chrześcijańskiej

Między przestrzenią wiary a poetyką wyznania. Szkice o niemieckojęzycznej literaturze chrześcijańskiej

W książce zawarte są teksty z niemieckojęzycznej literatury chrześcijańskiej I połowy XX wieku, w których ukazane są przejawy wiary przyswajające kluczowe elementy religii chrześcijańskiej. Niewątpliwym atutem książki jest oryginalnośc spojrzenia na świat wartości chrześcijańskich, w szczególności na tradycję katolicką. W prezentowanych szkicach czytelnik znajdzie przyczynki do analizy sposobów manifestowania świata wartości chrześcijańskich. Książka adresowana jest do szerokich kręgów czytelniczych: do humanistów, studentów filologii, nauczycieli i...