Zastosowania skierowanych liczb rozmytych w wybranych algorytmach optymalizacji rojowej

Zastosowania skierowanych liczb rozmytych w wybranych algorytmach optymalizacji rojowej

Niniejsza monografia jest podsumowaniem ostatniej dekady prac badawczych autora w dziedzinie sztucznej inteligencji, a szczególnie metod inteligencji rojowej (ang. Swarm Intelligence). Przedstawiono w niej nowe metaheurystyki powstałe w wyniku wprowadzenia teorii Skierowanych Liczb Rozmytych Witolda Kosińskiego do metod rojowych. W pracy znajdują się też całkiem nowe metody optymalizacji, które opracowano pod kierunkiem autora, czerpiąc bezpośrednie inspiracje z przyrody. Jeden z rozdziałów monografii poświęcony został skierowanym liczbom rozmytym, gdzie w szczególności zaprezentowano rezultaty oryginalnych badań podstawowych, którymi kierował autor w laboratorium AIRlab. Dr inż. Jacek M. Czerniak jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, gdzie w 2000 r. ukończył kierunek informatyka. Tam też w 2005 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metoda dyskretyzacji danych przed ich przetwarzaniem z użyciem zbiorów przybliżonych oparta na algorytmach genetycznych”, w efekcie czego Rada Wydziału Informatyki nadała mu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Swoją karierę zawodową zapoczątkował jako programista w dziale R&D amerykańskiej korporacji Lucent Technologies Poland Sp. z o.o. Następnie rozpoczął swoją drogę akademicką, zaczynając pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2011 pracował również w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Uwieńczeniem tego okresu był trzymiesięczny staż naukowy, który odbył w Department of Computer Science Montana State University. Po powrocie z USA powołał do życia Laboratorium Badawcze Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRlab, którym kieruje do dzisiaj. Prace badawcze AIRlab w naturalny sposób związane były z osobą prof. Witolda Kosińskiego, który był mentorem tego przedsięwzięcia i wywarł ogromny wpływ na kierunki badawcze laboratorium. Symbolicznym podziękowaniem za inspiracje naukowe dla przedwcześnie zmarłego mentora było doprowadzenie do wydania monografii pt. “Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers. A Tribute to Professor Witold Kosiński”, której...
Podstawy programowania Pascal / Java / C#  Skrypt do wykładu i laboratoriów

Podstawy programowania Pascal / Java / C#
Skrypt do wykładu i laboratoriów

Niniejszy skrypt należy traktować jako pomoc dydaktyczną w nauce podstaw programowania. Prezentowany materiał obejmuje wstęp do programowania w językach Pascal, Java oraz C#. Znajdują się one w grupie 20 najczęściej używanych na świecie języków programowania. Mimo występującej w części dotyczącej Javy i C# terminologii obiektowej – nie jest to jednak podręcznik programowania obiektowego. Podane informacje należy traktować jedynie jako niezbędny wstęp do kolejnego etapu nauki programowania, jakim jest programowanie obiektowe. Wymienione w opracowaniu języki programowania nie są jedynymi. Rozwój inżynierii oprogramowania w ostatnim niemal pięćdziesięcioleciu był niezwykle dynamiczny, zaś Autorzy wybrali te trzy, traktując je jako kamienie milowe w tym ewolucyjnym rozwoju. Skrypt można czytać po kolei, można też zapoznawać się tylko z wybranymi rozdziałami. Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne (część teoretyczna), przykłady z omówieniem kodu i rezultatów wykonania programów (ćwiczenia) oraz zadania do samodzielnego wykonania przez czytelnika (zadania programistyczne do samodzielnego rozwiązania). W części rozdziałów znajdują się także informacje dodatkowe, pogłębiające przedstawione wcześniej wiadomości. Autorem części dotyczącej języka Pascal jest Jacek M. Czerniak, Javę opisuje Łukasz Apiecionek, C# zaś Grzegorz...