Wolność nowożytna oraz inne szkice z filozofii XVII i XVIII wieku

Wolność nowożytna oraz inne szkice z filozofii XVII i XVIII wieku

Co najmniej dwie ważne okoliczności zewnętrzne określają sytuację filozofii nowożytnej: powstanie i rozwój przyrodoznawstwa z jednej strony oraz dynamika procesów emancypacyjnych w obszarze rzeczywistości społeczno-politycznej – z drugiej. Poważne przemiany w obu sferach miały decydujące znaczenie dla ukształtowania się bytu i świadomości nowożytnego człowieka, który być może po raz pierwszy staje się istotą o tak mocno zaznaczonej świadomości historycznej, świadomą swego czasu, wyjątkowej roli swej epoki na tle epok poprzednich i swej własnej odpowiedzialności wobec jej nowych wyzwań. Z powodów, które wydają się raczej oczywiste, filozofia w stosunku do wszystkich tych zjawisk zmuszona była (na zasadzie przymusu wewnętrznego) zająć jakieś stanowisko, dokonać samookreślenia, udowodnić od nowa swoją wartość, a nawet niekiedy wziąć w nich udział. (…) Książka składa się z sześciu szkiców poświęconych wybranym zagadnieniom filozofii nowożytnej (XVII i XVIII wieku),(…) Każdy z esejów omawia poglądy najważniejszych przedstawicieli filozofii tego okresu w porządku chronologicznym, tj. Kartezjusza, Locke’a, Leibniza, Hume’a, Rousseau i Kanta, koncentrując się na wybranym problemie, charakterystycznym dla każdego z wymienionych myślicieli, zarazem w sposób reprezentatywny ukazującym specyfikę filozofii tego czasu. (z...
Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Zgodnie z przyjętym zwyczajem Kantowską problematykę rozumu praktycznego można traktować jako część szeroko pojętej etyki, przede wszystkim zaś etyki rozumianej jako filozoficzna refleksja o moralności. Dla Kanta jednak owa „etyka” to zarazem coś więcej – to dziedzina urzeczywistniająca jego najgłębsze filozoficzne pragnienie ocalenia i uprawiania metafizyki „jako nauki”. Wydawało się nam, że przypomnienie i podkreślenie tego faktu ma duże znaczenie; znaczenie nie tylko dla zrozumienia myśli jednego z największych filozofów, ale także dla samorozumienia się filozofii w ogóle, która nie musi po Kancie całkowicie rezygnować z bycia metafizyką. Krótko mówiąc, chcieliśmy, by myśl Kanta z zakresu praktycznego rozumu, traktowana zwykle jako etyka, była również dostrzeżona jako Kantowska propozycja metafizyki. Z drugiej jednak strony, nie chcąc całkowicie przeczyć tradycyjnemu pojmowaniu tej części refleksji Kanta, punktem wyjścia uczyniliśmy pojęcie etyki. Stąd właśnie taki a nie inny tytuł. ze Słowa od...
Kant a problem filozofii religii

Kant a problem filozofii religii

Książka to studium, które stanowi nową próbę oceny i charakterystyki stanowiska poglądów Kanta na religię. Autor przedstawia refleksję Kanta na temat religii na tle szeroko zakrojonych analiz całej filozofii Kanta. Książka adresowana jest do naukowców i badaczy oraz wszystkich zainteresowanych problematyką filozofii...