Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce

Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce

Autorka podjęła ważną problematykę dla pedagogów i ukazała obszary własnych zainteresowań badawczych. Książka jest doskonałym materiałem empirycznym i stanowi ważny głos w debacie na temat kondycji akademickiego środowiska pedagogów. Publikacja pozwala zobaczyć i zrozumieć, co się wydarzyło w środowisku akademickim wciągu dwudziestu lat od przełomu...