Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka

Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka

Książka jest oryginalnym studium opisującym reguły poetyki Asnyka i jego wyobraźni twórczej, sposoby tworzenia obrazów i zespoły znaczeń filozoficzno-estetycznych wiążących się z przedstawieniami plastycznymi poety. Autorka przeciera czytelnikom i przyszłym badaczom szlaki interpretacyjne ułatwiające orientację w tej obszernej i różnorodnej twórczości. Cenną cechą tej pracy jest filozoficzna rzetelność, wnikliwość i wrażliwość na słowo...