Pasy płaskie napędowe

Pasy płaskie napędowe

Inspiracją do podjęcia się napisania książki o pasach płaskich był brak nowych i pełnych opracowań dotyczących tego rodzaju przekładni. Ostatnia znana autorom praca, w której podano wyczerpujące informacje na temat pasów płaskich, pochodzi z 1995 r. Pasy płaskie napędowe stanowią bardzo dużą grupę części maszyn, z powodzeniem stosowaną w ich budowie. Jest to grupa należąca do rozwijających się najintensywniej, a dostępna informacja na ich temat jest wybiórcza i najczęściej pochodzi od producentów, którzy skutecznie ograniczają wiedzę o ich szczegółowych cechach materiałowych i konstrukcyjnych. Kolejnym powodem przystąpienia do tej pracy jest fascynacja możliwościami rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych pasów płaskich. Wieloletnia współpraca z biurami konstrukcyjnymi umożliwiła autorom zdobycie doświadczenia w zakresie systemów napędowych, przenośnikowych, produkcyjnych, a także sterujących. Pasy te są powszechnie stosowane w maszynach włókienniczych oraz drukarskich, ale pełnią także funkcję przeniesienia napędu w generatorach elektrowni wodnych. Systemy przenośnikowe stosowane w produkcji tytoniu oraz stalowe pasy wykorzystywane w prasach do płyt drzewnych są kolejnym ciekawym obszarem zastosowań, podobnie jak pasy w windach w najwyższym budynku świata. Wiele lat współpracy z największymi producentami pasów płaskich oraz wizyty w setkach zakładów przemysłowych doprowadziły autorów do wniosku, że użytkownicy niemający wystarczającej wiedzy dobierają pasy według własnych upodobań. Stosują pasy napędowe jako przenośnikowe i na odwrót, zamieniają stronę bieżną na grzbietową, nie wspominając o użyciu pasów w środowiskach, do których nie są one dopuszczone. Jednym z celów tej pracy jest takie przedstawienie tej ogromnej rodziny części maszyn, aby była świadomie stosowana w konstrukcjach. Autorzy celowo pominęli znane i powielane w różnych publikacjach podstawowe zależności geometryczne, skupiając się na praktycznych rozwiązaniach i badaniach eksperymentalnych.  (z Przedmowy)   Tematyka pracy jest aktualna, ważna i interesująca...
Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Nowatorskimi osiągnięciami monografii są: • algorytm projektowania przekładni pasowych z kompozytowymi pasami zębatymi, uwzględniający ocenę funkcjonalności oraz właściwości eksploatacyjnych pasów pod kątem kryteriów błędów kształtu i położenia oraz chropowatości powierzchni (stereometrii) uzębienia pasa i koła, • badania doświadczalne: właściwości materiałów polimerowych stosowanych do budowy pasów i zużycia pasów podczas eksploatacji, • ocena wytrzymałości połączeń wraz z propozycjami nowych rozwiązań, • model opisujący dynamikę sprzężeń w przekładni pasowej wraz z propozycją wykorzystania analogii z wahadłem o zmiennej długości, • obliczenia Metodą Elementów Skończonych zagadnienia kontaktowego między pasem a kołem zębatym wskazujące, że największe naprężenia występują w warstwie zginanej pasa. Za najważniejsze uważam propozycje zmian w konstrukcji pasów zębatych, w celu rozszerzenia ich zastosowań w nowych obszarach. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Jerzego...