Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacji pasów zębatych

Nowatorskimi osiągnięciami monografii są: • algorytm projektowania przekładni pasowych z kompozytowymi pasami zębatymi, uwzględniający ocenę funkcjonalności oraz właściwości eksploatacyjnych pasów pod kątem kryteriów błędów kształtu i położenia oraz chropowatości powierzchni (stereometrii) uzębienia pasa i koła, • badania doświadczalne: właściwości materiałów polimerowych stosowanych do budowy pasów i zużycia pasów podczas eksploatacji, • ocena wytrzymałości połączeń wraz z propozycjami nowych rozwiązań, • model opisujący dynamikę sprzężeń w przekładni pasowej wraz z propozycją wykorzystania analogii z wahadłem o zmiennej długości, • obliczenia Metodą Elementów Skończonych zagadnienia kontaktowego między pasem a kołem zębatym wskazujące, że największe naprężenia występują w warstwie zginanej pasa. Za najważniejsze uważam propozycje zmian w konstrukcji pasów zębatych, w celu rozszerzenia ich zastosowań w nowych obszarach. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Jerzego...