Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku

Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku

Monografia stanowi istotny wkład do rozwoju wiedzy z zakresu słowiańskiej antroponimii historycznej. Wartość pracy wyraża się w warstwie zarówno faktograficznej, jak i metodologicznej. Po pierwsze: wprowadza w obieg naukowy historyczne nazwy osobowe wydobyte z rosyjskojęzycznych akt metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Po drugie: przedstawia nową propozycję – opisu nazw osobowych ludności zamieszkałej na historycznym pograniczu kulturowym (odzwierciedlającym dawną wspólnotę różnowyznaniową i wielonarodowościową). fragment recenzji wydawniczej prof. Feliksa Czyżewskiego   Henryk Duszyński-Karabasz – Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Magister lingwistyki stosowanej – j. rosyjski z j. niemieckim (UKW), filologii polskiej (UKW) i filologii bałkańskiej (UMK), licencjat etnologii (UMK). Zainteresowania naukowe: onomastyka (antroponimia na pograniczach językowych, toponimia, zoonimia, chrematonimia),...