Forum Dydaktyczne 2012 nr 9-10

Forum Dydaktyczne 2012 nr 9-10

Kolejny numer Forum podejmuje tematy zgodnie z proponowanym tytułem: Język – Tekst Interpretacje – Narracje. Tematy dotyczą problemu czytania ze zrozumieniem, elementarnej kultury matematycznej uczniów gimnazjum oraz raportu prywatnych lekcji w opinii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W drugiej części Forum zawarte są artykuły i rozprawy dotyczące strategii, systemów i narzędzi zorientowanych na budowanie przestrzeni dla świadomego uczestnictwa w kulturze...
Forum Dydaktyczne 2011 nr 7-8

Forum Dydaktyczne 2011 nr 7-8

Bieżący numer czasopisma ukazuje w szerszej perspektywie refleksję nad ideą „bycia w kulturze uniwersyteckiej. Autorzy tekstów włączyli się w debatę nad jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym, podejmując kwestie związane z akademicką edukacją i kondycją współczesnego...