Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych

Od znachorki do autorki.
Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych

„W książce w przekonujący i wyczerpujący sposób autorka wykazała, iż elementy folkloru i tradycyjnej kultury ludowej są obecnie również przedmiotem praktyk ekonomicznych, stanowiąc atrakcyjny przedmiot obrotu rynkowego dla pewnej grupy współczesnych producentów i konsumentów. W ten sposób zyskują one już nawet nie drugie, ale „trzecie życie”, wchodząc w nowy obieg, odmienny zarówno od kontekstu macierzystego (kultura ludowa i przekaz ustny), jak i kontekstu wtórnego (folkloryzm i przekaz artystyczno-sceniczny). Taką perspektywę oraz formułowane w jej obrębie wnioski należy uznać za podstawowy walor rozprawy, która w ten sposób znacząco poszerza wiedzę na temat funkcjonowania folkloru i tradycji ludowych w warunkach dynamicznych zmian kulturowych”. z recenzji dra hab. Piotra...