Psychologia języka

Psychologia języka

Autorzy ukazują próbę rozumienia języka na poziomie psychologicznym. Język jest analizowany w odniesieniu do wielu dyscyplin, w tym filozofii umysłu, kognitywistyki, psychologii, pragmatyki czy teorii komunikacji. Publikacja wzbogaci polską literaturę naukową z zakresu psycholingwistyki oraz będzie przydatna w...