Medycyna i ratownictwo głuszy. Edukacja i praktyka

Medycyna i ratownictwo głuszy.
Edukacja i praktyka

Prezentowany w książce materiał, stanowi rzeczywiście autorskie podejście do „nowej” i „nietypowej” w Polsce, dziedziny medycyny i ratownictwa głuszy, opartej na doświadczeniu autorów. Autorzy przybliżyli w wyraźny sposób warunki funkcjonowania tej nauki, a także wskazali grupę docelową potencjalnych beneficjentów, którzy mogą z niej w pełni korzystać w warunkach izolacji. W opracowaniu poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia dotyczące nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia, mające z pewnością przełożenie praktyczne. […] W głuszy dostęp opieki medycznej, odpowiednich środków i profesjonalnych procedur jest zazwyczaj ograniczony lub te procedury po prostu, w praktyce się nie sprawdzają. Ukazywana głusza nie musi oznaczać wcale środka puszczy, dżungli czy pasma górskiego, czasem może stać się nią centrum sparaliżowanego katastrofą, kataklizmem lub pandemią, miasta czy obszaru zamieszkiwanego przez społeczeństwa. […] Omówione zagadnienia dotyczą udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz opieki medycznej udzielanej osobom w warunkach z dala od jednostek ochrony zdrowia i ratownictwa, w tym ratownictwa medycznego. Z recenzji wydawniczej dra Marka...
Aksjologiczny wymiar  dozoru kuratorskiego

Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

Rozprawa naukowa Karoliny Goede pt. Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego to interesujące pedagogiczno-prawne studium wyjątkowo ważnych zagadnień społecznych, ujętych w świetle określoności państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Monografia jest analizą teoretyczno- empiryczną, zwartą logicznie i strukturalnie, o istotnym przełożeniu na praktykę funkcjonowania sądowej służby kuratorskiej, zaś wyniki własnych badań terenowych mogą stanowić przyczynek do modelowania rozwiązań aksjonormatywnych instytucji dozoru kuratorskiego w naszym kraju. Do rzadkości należą publikacje książkowe, których podglebiem jest problematyka aksjologiczna w kontekście instytucjonalnych rozwiązań prawa ustawowego. Jako filozof prawa i kryminolog z tym większym zainteresowaniem i uwagą przestudiowałem niniejszą pracę. fragment recenzji prof. zw. dr hab. Andrzeja...