Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu

Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu

W najnowszym tomie studiów wybitny historyk literatury zajmuje się głównymi dylematami nowoczesnej kultury (szeroko pojmowanego modernizmu), m.in. takimi, jak kryzys podmiotu, diagnoza egzystencji przy pomocy obrazowości poetyckiej, nowe, pełne napięć formy inicjacji, nawiązanie do tradycji gnostycznej, dramat „sytuacji granicznych”, zwłaszcza tej najważniejszej – śmierci. A wszystko to zostało wpisane w interpretacje frapujących zjawisk literackich dwóch ostatnich stuleci: od Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i rozległej plejady pisarzy Młodej Polski po twórczość Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Różewicza i najnowsze „powieści kapłańskie” Jana...