Blok nr 5 / 2010

Blok nr 5 / 2010

„Blok” powraca! Teksty zawarte w niniejszym czasopiśmie dotyczą zagadnień kultury totalitarnej i posttotalitarnej ZSRR, Polski i NRD. Numer 5. otwierają teksty poświęcone studiom nad dynamiką kultury totalitarnej oraz eseje publicystyczno-naukowe z dziedziny historii architektury. Kolejne artykuły ukazują swoiste „wizytówki” miast socjalistycznych oraz kanały transmisji treści ideologicznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Autorami artykułów są badacze z Polski, Rosji, Niemiec – kulturoznawcy, filolodzy i historycy...