Onkologopedia.  Logopedia wobec chorób nowotworowych

Onkologopedia.
Logopedia wobec chorób nowotworowych

(…) Autorka zarysowuje ogólną problematykę zastosowania praktyki logopedycznej w przypadku osób z nowotworowymi schorzeniami, w których jedną z form pomocy specjalistycznej zapewnia logopeda. Wybór tematyki oraz dość obszerne omówienie (…) zarówno jej ogólnych podstaw, jak i historii polskiej logopedii, zasługuje na podkreślenie i uznanie. Znajdujemy tu rzadko prezentowane w publikacjach dane na temat zainteresowań i dokonań wybitnych badaczy, praktyków i twórców własnych szkół w tej dziedzinie. Autorka przedstawia mało znane adeptom logopedii wybitne postaci, które stworzyły podstawy dla teorii i praktyki w dziedzinie zaburzeń mowy, głosu i słuchu. (…) Ukazuje rozległe pole do współpracy logopedów z lekarzami onkologami, przedstawiając w kolejnych rozdziałach szczegółowo komunikacyjne i językowe konsekwencje schorzeń nowotworowych dotyczących zarówno struktur mózgowych, jak narządów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie głosu, ze szczególnym uwzględnieniem laryngektomii. (…) Monografia spełnia swoje zadania, ukazując nowe perspektywy pomocy logopedycznej w przypadku osób z onkologicznymi schorzeniami. Uważam, że może stać się cennym źródłem informacji zarówno dla logopedów praktyków, jak i dla studentów tego kierunku. z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza...
Dyslalia. Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej

Dyslalia. Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej

Publikacja dotyczy psychospołecznego aspektu terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami artykulacji. W książce znajdujemy charakterystykę jednego z najczęściej opisywanych zaburzeń mowy u dzieci, jakim jest dyslalia. Prezentowana jest także etiologia, metody i etapy terapii logopedycznej wad...