Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym

Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym

Treści tej książki dotykają szeroko pojmowanej praktyki edukacyjnej w warunkach radykalnej zmiany kulturowej, której skutkiem są także zmiany w statusie naukowym i dydaktycznym pedagogiki jako dyscypliny naukowej i dziedziny wiedzy. Artykuły dotyczą obszarów problemowych m.in. takich, jak: 1) problemy współczesnej pedagogiki; 2) niektóre dyskursy współczesnej pedagogiki ogólnej; 3) osobliwości pedagogicznej wiedzy o edukacji. Książka jest przydatna tym naukowcom, którzy chcą świadomie i racjonalnie uczestniczyć w procesie tworzenia wiedzy o...