Świat Machiavellego

Świat Machiavellego

Praca Waldemara Hanasza jest najlepszą książką na temat filozofii politycznej Niccola Machiavellego napisaną w języku polskim. Jest zwieńczeniem ponad dwudziestoletnich badań, które uczyniły Autora najbieglejszym znawcą Machiavellego w naszym kraju. Stając przed zadaniem zmierzenia się z niemożliwą do ogarnięcia dla pojedynczego badacza ilością literatury, Hanasz wybrał jedyne, jak się wydaje, rozsądne rozwiązanie. Skoncentrował się na tekstach samego Makiawela, nie zaniedbując przy tym najistotniejszych, współczesnych interpretacji myśli autora Historii florenckich. Godny podkreślenia jest rozmach rozprawy. Obejmuje ona wszystkie najistotniejsze aspekty myślenia Machiavellego o świecie i wiedzy o nim, o ludzkiej kondycji, działaniu, życiu społecznym i polityce. Zachęcam do zanurzenia się w świat Machiavellego. prof. UJ dr hab. Piotr...