Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny

Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny

Autorzy podejmują zagadnienia należące do trzech obszarów tematycznych. W pierwszym wyeksponowano filozoficzne i społeczne akcenty wychowania. Drugi obszar dotyczy zagadnień związanych z historią wychowania i obejmuje czasy starożytne, średniowiecza, XIX i początków XX wieku. Trzeci obszar wypełniają rozważania pedagogiczne. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień wynika nie tylko z kręgu zainteresowań badaczy, ale również z odmiennych realiów społecznych i politycznych Polski i...