Między świętością a szaleństwem. O postaciach i sytuacjach liminalnych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Między świętością a szaleństwem. O postaciach i sytuacjach liminalnych w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Rozprawa traktuje o sytuacjach i postaciach liminalnych (granicznych) w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W płaszczyźnie antropologicznej pojęcie liminalności zyskuje znaczenie rytualne i dotyczy środkowej fazy obrzędu przejścia (limen-próg). Książka adresowana do literaturoznawców, antropologów kultury, studentów filologii polskiej i miłośników twórczości Gustawa...