Konteksty, decyzje, konsekwencje. Problemy przekładu

Konteksty, decyzje, konsekwencje.
Problemy przekładu

Monografia poświęcona jest rozważaniom dotyczącym działalności przekładowej ze szczególnym uwzględnieniem roli oraz sposobu postrzegania kontekstu jako czynnika wpływającego na kształt tekstu tłumaczenia. W świetle relacji zachodzących w tytułowej triadzie konteksty − decyzje − konsekwencje akcent został postawiony na omówienie problemów związanych z przekazywaniem konotacji kulturowych, ujawniających się szczególnie w niezwykle silnie osadzonych w każdej kulturze osobowych nazwach własnych, jednostkach frazeologicznych oraz w nawiązaniach o charakterze intertekstualnym. W pracy zwrócono uwagę na możliwość zastosowania w przekładoznawstwie kognitywistycznej teorii prototypów. Przyjęta perspektywa badawcza pozwala wyjaśnić wiele kwestii szczegółowych towarzyszących przekładowi międzykulturowemu, jakim jest tłumaczenie. Materiał ilustracyjny został zaczerpnięty z cyklu powieściowego o przygodach detektywa Erasta Fandorina autorstwa przedstawiciela współczesnej prozy rosyjskiej Borysa Akunina oraz z przekładów poszczególnych powieści na język polski. Seria kryminałów retro została przetłumaczona przez ośmiu tłumaczy, co pozwala na prześledzenie różnych profesjonalnych rozstrzygnięć dylematów tłumaczeniowych. Proponowana pozycja wydawnicza jest źródłem interesujących przykładów translatorskich rozwiązań nie tylko dla adeptów sztuki tłumaczenia, ale również dla wszystkich miłośników przekładu i, mam nadzieję, może stać się także inspiracją do dalszych rozważań przekładoznawczych....