Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu

Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu

Książka pokazuje dwa ważne zjawiska, obecne zawsze tam, gdzie pojawia sią próba włączania we wspólne działanie osób niepełnosprawnych. Są to samowykluczenie i samomarginalizacja. To one (jako następstwo wcześniejszych doświadczeń osób niepełnosprawnych) nie pozwalają im często na jakąkolwiek aktywność. Nie pozwalają uwierzyć w siebie, w innych, w życzliwość grupy. Ten aspekt zaprezentowanych w pracy wyników mówi bardzo dużo nie tylko o niepełnosprawnych mężczyznach, uczestnikach badań, ale także o nas samych pozbawionych pokory i narracyjnej wyobraźni […]. […] Książka Macieja Jabłońskiego […] jest przykładem pedagogicznych badań zaangażowanych. Znakomicie ugruntowana teoretyczne, przywołująca najnowsze, interdyscyplinarne teorie jakości życia stawia prawdziwie ważne pytania badawcze. Prawdziwie ważne, gdyż dotyczące grupy traktowanej stereotypowo, marginalizowanej, a nawet często niedostrzeganej w naszym nastawionym na sukces (najczęściej rynkowy i mierzalny) świecie. Te ważne pytania badawcze są wpisane w metodologię badań w działaniu, której można się z tej książki uczyć. Jej Autor znakomicie rozumie wpisaną w nie triadę: wiedza – działanie – zmiana. Jego badania, jego działanie są taką zmianą. Zmianą niosącą nadzieję na to, iż zaangażowana pedagogika może przyczyniać się do tego, że nasze wspólne życie będzie coraz lepsze, mądrzejsze i godne. To ważna książka, to bardzo potrzebna książka. Z recenzji Prof. dr hab. Mirosławy...