Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy

Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy

Książka opisuje specyfikę prasy lokalnej i regionalnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zawarte w niej dzieje prasy bydgoskiej wzbogacają wiedzę o życiu społecznym oraz kulturze miasta i regionu. Publikacja zapewne zainteresuje studentów kierunków historycznych i dziennikarstwa, a także badaczy zajmujących się historią Bydgoszczy i regionu Pomorza i...