Maria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy. Pamiętniki

Maria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy. Pamiętniki

Oddajemy do rąk Czytelników przechowywane od lat przez dr Teresę Tyszkiewicz z Poznania pamiętniki jej dziadków – Marii i Leona Janta-Połczyńskich, wybitnych przedstawicieli polskiej inteligencji na Pomorzu Gdańskim w okresie schyłkowym zaboru pruskiego, w latach II Rzeczypospolitej i trudnych czasach II wojny światowej. Książka zawiera wiele wspomnień i relacji dotyczących historii Pomorza Gdańskiego, co przyczyni się do lepszego zrozumienia skomplikowanych nowożytnych i najnowszych dziejów tego terenu oraz wzbogaci ten rodzaj...