Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 w relacjach prasy brytyjskiej. Mity i rzeczywistość

Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 w relacjach prasy brytyjskiej.
Mity i rzeczywistość

Niniejszy tom zawiera artykuły napisane przez bardzo młodych ludzi, studentów Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiujących filologię angielską i lingwistykę stosowaną w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego. Pomysł wydania tego tomu zrodził się w trakcie seminarium magisterskiego w Katedrze Filologii Angielskiej. Prowadzący seminarium niemal natychmiast po tragicznej katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. przejrzał łamy internetowego wydania pisma „The Economist”, chcąc z pierwszej ręki uzyskać informacje dotyczące sposobu relacjonowania katastrofy, w której zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. (…) Badania miały ukazać sposób, w jaki prasa brytyjska postrzegała i komentowała tragedię smoleńską i śmierć prezydenta wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji udającymi się na uroczystości związane z rocznicą zbrodni katyńskiej 1940 r. Temat był o tyle interesujący i ważny, że dotyczył wydarzeń, które w zasadzie nigdy w historii nie miały miejsca (…) Prezentowany tom składa się z siedmiu artykułów stanowiących wersję napisanych prac magisterskich, analizujących materiały opublikowane w następujących tytułach prasowych: „The Guardian”, „Daily Mail”, „Financial Times”, „The Independent”, „The New York Times”, „The Daily Telegraph” oraz „The Economist”. Jeden z tytułów należy do prasy amerykańskiej, pozostałe to prasa brytyjska, sześć tytułów to tzw. quality press, a jeden, „Daily Mail”, to tabloid. Taki celowy dobór gazet do analizy zapewniał szeroki przegląd prezentowanych postaw; uznano, że jeden reprezentant tabloidów wystarcza, aby pokazać, w jaki sposób do omawianych zagadnień podchodzą tego typu wydawnictwa. Tytuły należące do tzw. quality press reprezentują różne sympatie polityczne i w związku z tym mogą i powinny zawierać różniące się komentarze i opinie (…) W badaniach zastosowano metody i techniki analizy mediów, a także koncepcje tzw. nowego historycyzmu...
„Woefullest of Nations” or „European America”? British Travel Accounts of Poland 1863

„Woefullest of Nations” or „European America”? British Travel Accounts of Poland 1863

Książka stanowi próbę analizy brytyjskiej literatury podróżniczej dotyczącej Polski i Polaków okresu powstania styczniowego. Zawiera interesujące fakty dotyczące wspólnej historii Polski i Wielkiej Brytanii. Ponadto publikacja wzbogaca wiedzę o związkach obu krajów w czasie jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń w Europie XIX stulecia. Warto wspomnieć, że została napisana w języku angielskim, co wynika z podwójnego wykształcenia...