Jerzy Partyka animator życia muzycznego na Wybrzeżu Gdańskim

Jerzy Partyka animator życia muzycznego na Wybrzeżu Gdańskim

Książka przybliża sylwetkę Jerzego Partyki – pianisty, dyrygenta, kompozytora, dziennikarza muzycznego i popularyzatora muzyki – koleje jego życia, krąg zainteresowań i różnego rodzaju dokonania. Jest wartościowym dokumentem nie tylko upamiętniającym działalność Jerzego Partyki. Ukazuje też szeroki obraz z życia muzycznego i kulturalnego na Pomorzu Gdańskim ostatnich dekad ubiegłego wieku. Autorka, Agata Kukuła, podobnie jak sam bohater jej książki, pochodzi z Grudziądza, gdzie skończyła między innymi szkołę muzyczną. Stąd zapewne jej zainteresowanie mistrzem… jej książka odznacza się przejrzystością i przekonującym układem treści, atrakcyjnością jej ujęcia od strony merytorycznej i językowej oraz – co ważne – przekonującą dokumentacją. Dzięki temu wszystkiemu pozycja ta jest wartościowa i bardzo...