Samotna adopcja narracja matek

Samotna adopcja narracja matek

O adopcji jako takiej napisano już bardzo dużo, zwykle jednak były to tytuły dotyczące adopcji przez małżeństwa. W centrum zainteresowań badawczych  autorki natomiast znalazło się samotne macierzyństwo zastępcze. Rzadziej spotykane, bardziej kontrowersyjne, ale z pewnością równie, a może nawet bardziej ciekawe dla badacza.  Autorka za cel postawiła sobie między innymi poznanie motywów samotnej  adopcji, barier w realizacji podjętej decyzji i sposobów ich pokonywania. Z praktycznego punktu widzenia celem pracy jest też ukazanie zasobów pomocowych osób gotowych do samotnego wejścia w rolę rodzica zastępczego. Książka składa się z trzech części . Dwie pierwsze dotyczą teoretycznych rozważań na temat macierzyństwa i adopcji dziecka w Polsce. Część trzecia zawiera problematykę badań własnych wraz z analizą jakościową zgromadzonego materiału...