Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli

Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli

dr Agnieszka Kruczek – psycholog, psycholog transportu, pedagog o specjalności resocjalizacja, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończyła psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), aktualnie uczestniczka studiów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (Szkoła Psychoterapii CRESCENTIA w Warszawie). Autorka i współautorka 23 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych w języku polskim i angielskim, 11 wystąpień podczas konferencji międzynarodowych oraz 16 wystąpień podczas konferencji w...