Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2)

Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2016(2)

Kolejny numer pisma ukazującego się od 2015 roku w ramach projektu finansowanego przez Santander Group przyznanego Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego. Pismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z szeroko pojętym prawem kultury. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Numer wydany w całości w języku...
Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2)

Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2016(2)

W najnowszym numerze Czytelnik znajdzie wywiad z marszandem i kolekcjonerem sztuki Andrzejem Starmachem; relacje z kilku ogólnopolskich konferencji i seminariów; uwagi wstępne na temat możliwości wystąpień porozumień ograniczających konkurencję na rynku sztuki; analizy prawne; recenzje; informacje oraz artykuły naukowe, między innymi na temat: przyczyn słabości art bankingu w Polsce; ochrony praw pomników zagłady; zagrożeń dziedzictwa kulturowego przestępczością oraz zabezpieczania dzieł sztuki przed...
Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2015

Santander Art and Culture Law Review, nr 2/2015

Santander Art and Culture Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym – półrocznikiem − poświęconym zagadnieniom związanym z prawem kultury. Czasopismo ma pełnić rolę forum wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami. Rozwój technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczne zagrożenia dla rozwoju kultury sprawiają, że konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Santander Art and Culture Law Review jest projektem wydawniczym Pracowni Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Misją periodyku jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów prawnych i ekonomicznych....
Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2015

Santander Art and Culture Law Review, nr 1/2015

Santander Art and Culture Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym – półrocznikiem − poświęconym zagadnieniom związanym z prawem kultury. Czasopismo ma pełnić rolę forum wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami. Rozwój technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczne zagrożenia dla rozwoju kultury sprawiają, że konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim. W skład redakcji oraz rady naukowej czasopisma wchodzą uznani eksperci z zakresu problematyki prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i rynku sztuki. Santander Art and Culture Law Review jest projektem wydawniczym Pracowni Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Misją periodyku jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów prawnych i ekonomicznych....