Kościół katedralny w Bydgoszczy

Kościół katedralny w Bydgoszczy

Mijająca w 2014 r. dekada od powołania diecezji bydgoskiej i podniesienia fary (konkatedry) do godności katedry, dała sposobność do ponownej interdyscyplinarnej debaty o dziejach świątyni. Wymianie naukowej myśli (zainicjowanej w roku jubileuszu) czynnie patronowali: Jego Ekscelencja biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej oraz Jego Magnificencja prof. Janusz Ostoja-Zagórski rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zapisem debaty jest przekazany do rąk Czytelnika tom: Kościół katedralny w Bydgoszczy. Ogólnie brzmiący tytuł oddaje szerokie spektrum dyskusji, uwzględniającej średniowieczną metrykę architektury i średniowieczne elementy...
Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Praca przybliża zjawiska powstawania, rozwoju i kasacji zakonów i klasztorów kobiecych w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Książka stanowi bogate źródło informacji i poszerza stan wiedzy w tym zakresie. Artykuły zostały zebrane w sześć grup tematycznych: 1) zagadnienia prawne życia monastycznego kobiet, 2)klasztory żeńskie w Czechach i na Węgrzech, 3) klasztory żeńskie na ziemiach polskich, 4) struktura społeczna, 5) przejawy życia codziennego, 6) kultura piśmiennicza. Dodatkowym walorem tomu jest płyta załącznikowa zawierająca mapy i prezentacje...