Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej

Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej

Monografia dotyczy ważnych i aktualnych problemów dyktowanych nauce codziennymi wyzwaniami ostatnich dwudziestu lat globalizacji. Praca wnosi istotny wkład w rozwój trendów szeroko rozumianej psychologii pozytywnej, które realizowane być mogą w kontekście badania karier zawodowych. Ta znacząca książka spotka się na pewno z żywym zainteresowaniem wśród szerokiego kręgu odbiorców z różnych dziedzin nauki oraz praktyki, m. in. psychologów i organizatorów rynku...