Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty

Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty

Dojrzałość i dojrzewanie to pojęcia, które przewijają się na mapie dyskursu w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesności. Bez znaczenia jest fakt, czy mamy do czynienia z dyskursem naukowym, publicznym, urzędowym czy edukacyjnym. Niniejsze opracowanie jest próbą włączenia się w ten dyskurs i wniesienia do niego jak najwięcej wartościowych treści naukowych. Każdy z zamieszczonych w opracowaniu tekstów, niezależnie od kontekstu, w którym osadza rozpatrywane przez siebie kategorie dojrzałości i dojrzewania, podejmuje próbę zgłębienia ich istoty i pokazania atrybutów w odniesieniu do podmiotów, o których dojrzałości i dojrzewaniu...
Ułudy umysłu?  Idolatria gimnazjalistów. Kontekst. Zakres. Poziom

Ułudy umysłu?
Idolatria gimnazjalistów.
Kontekst. Zakres. Poziom

Problematyce idoli, idolatrii i idolizowania, jako kategoriom pedagogicznym, ale przede wszystkim jako znaczącym zjawiskom społecznym nie poświęcono dotychczas zbyt wiele miejsca we współczesnym dyskursie pedagogicznym. Wagę tej problematyki a zarazem niedostatki w zakresie zarówno opisu, analizy, jaki i eksploracji empirycznej tej stosunkowo ważnej kategorii dostrzegły autorki książki. Publikacja jest wynikiem z jednej strony analiz teoretycznych zjawiska i jego kontekstu socjalizacyjno-tożsamościowego, z drugiej zaś efektem empirycznego rozpoznania zakresu idolatrii oraz poziomu idolizowania przez młodzież wybieranych idoli. Analiza empiryczna dotyczy młodzieży gimnazjalnej. Kategoria idol, mająca swoją genezę w religioznawstwie, w wielu kulturach rzadko jest dziś kojarzona ze swym pierwotnym znaczeniem. Idol najczęściej rozumiany jest współcześnie jako osoba popularna, najczęściej znana z mediów, która podziwiana jest przez rzesze wielbicieli. Wraz z nowym definiowaniem słowa idol, nowe znaczenie zyskała także kategoria idolatria, która pierwotnie oznaczała oddawanie czci boskiej przedmiotom, wyobrażającym bóstwa (idoli). W związku z tą zmianą znaczeniową, idolatria współcześnie oznacza zjawisko społeczne polegające na „adorowaniu” idola, wynikające z fascynacji jego osobą. Idolatria rozumiana jako kult idola sprowadza się do rozmaitych czynności i zachowań, takich jak: zbieranie informacji o idolu, plakatów z jego wizerunkiem, upodabnianie się do niego wyglądem zewnętrznym, snucie wyobrażeń związanych z idolem i wiele innych. Kategoria idolizowanie oznacza właśnie te czynności i zachowania, które jednocześnie stanowią wskaźniki zjawiska...
Educational and Social Context, tom 1, Multidimensionality of Educational Contexts

Educational and Social Context, tom 1,
Multidimensionality of Educational Contexts

Pierwszy tom pisma Educational and Social Contexts. W numerze: „Aksjologiczne konteksty współczesnej edukacji” Urszuli Ostrowskiej, „O refleksyjną edukację w kontekście społeczeństwa informacyjnego” Krystyny Żuchelkowskiej, „Przemiana współczesnej szkoły w kulturę wzajemnego uczenia się. Możliwości – ograniczenia – konieczność? Kontekst teorii socjokulturowej J.S. Brunera” Ewy Filipiak i Justyny Kosz, „Edukacja środowiskowa – kontekst współczesnych przemian i wyzwań” Mariusza Cichosza, „Między biernym widzem a uczestnikiem” Ewy Kubiak Szymborskiej i „Środowisko edukacyjne życia dziecka” Tatiany...
O wychowawcach i wychowaniu. Perspektywa myślenia pedagogicznego

O wychowawcach i wychowaniu. Perspektywa myślenia pedagogicznego

Książka podejmuje problematykę profesji wychowawców sięgającą dawnych lat, jak i tych współczesnych. Swoją perspektywę myślenia pedagogicznego prezentują autorzy, którzy wychowują na co dzień oraz Ci, którzy zajmują się wychowaniem w sensie naukowym. Artykuły poruszają kwestie działalności pedagogicznej i analizy działań wychowawców, mogące być inspiracją i wskazówkami dla aktualnych i przyszłych...