Mechanika techniczna dla inżynierów

Mechanika techniczna dla inżynierów

Zasadniczym celem podręcznika „Mechanika techniczna” jest przybliżenie czytelnikowi problematyki mechaniki stosowanej wraz z przyporządkowanymi jej pojęciami, zasadami oraz prawami. Treść podręcznika stanowią wykłady prowadzone przez autorów dla studentów takich kierunków studiów, jak: mechatronika, transport, energetyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, edukacja techniczno-informatyczna. Niniejsza książka nie pretenduje do przedstawienia całego ogromu materiału z zakresu mechaniki technicznej, jednak zawiera omówienie podstawowych zagadnień mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów i wybranych zagadnień teorii mechanizmów, zapewniające minimum wiedzy niezbędnej w wykształceniu każdego inżyniera wspomnianych kierunków i kierunków pokrewnych. Autorzy pragnęli przygotować podręcznik zawierający przystępne rozważania teoretyczne, zaś dla należytego zrozumienia teorii w tekście wyróżniono liczne, wynikające z rozważań wnioski oraz zamieszczono szereg rozwiązanych przykładów wyjaśniających zastosowanie teoretycznych reguł i zależności. Może to także przekonać czytelnika o korzyściach gruntownego studium teorii i konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na założenia przy rozwiązywaniu zadań praktycznych. Jest przy tym ważne, aby studiujący pamiętali, że wyłączne śledzenie szczegółowego rozwiązania jakiegoś zagadnienia nie zapewni rzeczywistego zrozumienia metod mechaniki, jeśli nie rozwiążą podobnych zadań...