Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe

Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe

Opracowanie stanowi kolejną cegiełkę, która wypełnia znaczną lukę w wiedzy o Krajnie i Krajniakach. A należy w tym miejscu mocno zaakcentować, że jest to luka szczególnie dzisiaj odczuwalna. Monografię można także potraktować jako odpowiedź na liczne głosy osób wyrażających potrzebę badań regionalnych, poświęconych „krainie na rubieży” (bo i tak Krajna bywa nazywana), a co za tym idzie – publikowania prac, będących wynikiem tych dociekań. Autor urodzony i wciąż mieszkający na Krajnie, poświęcił książkę swojemu regionowi. A jest to region osobliwy przez to, że mało znany. Można zaryzykować twierdzenie, że najmniej znany ze wszystkich regionów Polski. (…) Rozprawa pana Krzysztofa Kołatki (…) jest bardzo wartościowa, solidnie przygotowana i logicznie zbudowana. Zapewne będzie interesująca nie tylko dla kolegów po fachu Autora, czyli polonistów dialektologów, ale też dla etnologów i socjologów. Może być przydatna dla miejscowych działaczy społecznych, nauczycieli, pracowników domów kultury. (…) Z lektury tej będą mogli również skorzystać dziennikarze lokalnych gazet i redaktorzy portali internetowych (…) Z recenzji prof. dr hab. Anny Tyrpy (Instytut Języka Polskiego PAN w...