Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa mistrzostwa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Perspektywa mistrzostwa

Tytuł publikacji zapowiada interesującą zawartość z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii. Na treść publikacji składają się rozważania teoretyczne z obszaru motywów wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, drogi do profesjonalizacji i determinantów funkcjonowania nauczyciela w zawodzie, podstawy metodologiczne oraz wyniki i analizy bogatych i rozległych badań własnych. Monografia jest merytorycznie bardzo bogata, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania nauczyciela ucznia w wieku wczesnoszkolnym i studenta przyszłego nauczyciela małego dziecka. Recenzowana publikacja wzbogaca dotychczasowe perspektywy o nowe interesujące konteksty. Recenzowana praca z pewnością zainteresuje naukowców zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, funkcjonowaniem zawodowym nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki i praktyków poszukujących odpowiedzi na zaprezentowane w publikacji zagadnienia. Rekomenduję ją także rodzicom, którzy w obecnym czasie stali się nauczycielami własnych dzieci. Z recenzji dr hab. Jolanty Andrzejewskiej, prof. UMCS dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni, jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kieruje Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją polonistyczną, ewaluacją kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz aktywizacją postawy twórczej studentów pedagogiki w celu wyposażenia przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia roli kreatywnego pedagoga edukacji elementarnej. Uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej, wspierającego działania Sekcji Edukacji Elementarnej KNP Polskiej Akademii Nauk. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie Pedagogika. mgr Monika Kwiecińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pracująca w Szkole Podstawowej w Łobdowie, absolwentka kierunku pedagogika z modułem wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz podyplomowych studiów z zakresu nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwijania kreatywności u uczniów, nowatorskich...