Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Dyskusja o prawnych i gospodarczych podstawach bezpieczeństwa państwa jest ciągłym wielopłaszczyznowym, złożonym procesem, który postrzegać należy w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzasadniona tym, że zmiany jakie dokonują się w otoczeniu prawnym i gospodarczym, postępują w dzisiejszym świecie bardzo szybko. Ich tempo może wywoływać poczucie subiektywnego zagrożenia, jakie odczuwają jednostki i określone grupy społeczne. Z tego powodu dobro nadrzędne, jakim jest bezpieczeństwo państwa i polityka bezpieczeństwa, stały się przedmiotem studiów, które zaprezentowano w niniejszej...
Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych

Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych

Zbiór studiów zawiera trzy wiodące tematy dotyczące badań związanych z myślą polityczną, historią ustroju Polski oraz historią polityczną XX wieku. Jest to Księga Pamiątkowa dedykowana śp. Profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu. Tematyka zainteresuje badaczy z zakresu historii i politologii oraz...
Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku

Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku

Książka porusza ważne zagadnienia związane z definiowaniem przestępstw politycznych, zakresem kryminalizacji oraz karą przewidzianą za czyny zabronione. Autor podkreśla i analizuje niezaprzeczalny związek przestępstw z określonymi uwarunkowaniami systemowymi (na przykładzie polskich systemów...