Duży słownik polsko-arabski Tom II [P – Ż]

Duży słownik polsko-arabski
Tom II [P – Ż]

Duży słownik polsko-arabski służyć może Arabom uczącym się języka polskiego i Polakom studiującym język arabski. Słownik powstawał w trzech etapach. Pierwszym z nich było przygotowanie podstawy leksykalnej obejmującej najczęściej spotykane wyrazy zarówno w języku polskim, jak i arabskim. Wykorzystałem do tego celu materiał opublikowanego w roku 1997 przez Wydawnictwo Naukowe UAM Słownika arabsko-polskiego mojego autorstwa. Na tym etapie zostały poddane korekcie hasła słownika arabsko-polskiego. Drugi etap obejmował dodanie do korpusu słownika nowych haseł i znaczeń znalezionych w źródłach arabskich. Trzeci etap to odniesienia haseł do konkretnych tekstów, co zostało uwzględnione w przypisach. Liczba przypisów nie jest duża, gdyż słownik ma wartość nie tylko naukową, lecz również praktyczną, dlatego wspomnę w tym miejscu, że dla celów leksykograficznych przygotowuję materiał z dużą liczbą przypisów. Wyzwaniem dla leksykologa przygotowującego słownik jest ustalenie granic pól semantycznych polskich i arabskich. Kiedy mamy do czynienia z rzeczownikami oznaczającymi byty konkretne, np. zwierzęta, przedmioty itp., łatwiej jest przypisać wyraz arabski polskiemu, chociaż i tu nie zawsze możemy mieć pewność, że zostanie to wszędzie jednakowo zrozumiane, pola semantyczne wyrazów abstrakcyjnych są znacznie trudniejsze do ustalenia i przypisania. Trudność dla leksykografa stanowi również metodologia, którą powinien uwzględniać podczas prowadzenia pracy – czy ma np. poprawiać nieścisłości języka żywego, czy je rejestrować jako funkcjonujące w języku, czy przez język arabski mamy rozumieć język Koranu, język epok późniejszych, potoczny język z każdego arabskiego regionu, czy tzw. współczesny standardowy język arabski. Większość autorów słowników wydawanych na świecie zakłada mniej lub bardziej milcząco, że jeśli nie ma w tytule mowy, o jaki język arabski chodzi, to mamy do czynienia z wersją współczesną, standardową. Standardowy arabski jest rozumiany przez wszystkich wykształconych Arabów w...
Duży słownik polsko-arabski Tom I [A – Ó]

Duży słownik polsko-arabski
Tom I [A – Ó]

Duży słownik polsko-arabski służyć może Arabom uczącym się języka polskiego i Polakom studiującym język arabski. Słownik powstawał w trzech etapach. Pierwszym z nich było przygotowanie podstawy leksykalnej obejmującej najczęściej spotykane wyrazy zarówno w języku polskim, jak i arabskim. Wykorzystałem do tego celu materiał opublikowanego w roku 1997 przez Wydawnictwo Naukowe UAM Słownika arabsko-polskiego mojego autorstwa. Na tym etapie zostały poddane korekcie hasła słownika arabsko-polskiego. Drugi etap obejmował dodanie do korpusu słownika nowych haseł i znaczeń znalezionych w źródłach arabskich. Trzeci etap to odniesienia haseł do konkretnych tekstów, co zostało uwzględnione w przypisach. Liczba przypisów nie jest duża, gdyż słownik ma wartość nie tylko naukową, lecz również praktyczną, dlatego wspomnę w tym miejscu, że dla celów leksykograficznych przygotowuję materiał z dużą liczbą przypisów. Wyzwaniem dla leksykologa przygotowującego słownik jest ustalenie granic pól semantycznych polskich i arabskich. Kiedy mamy do czynienia z rzeczownikami oznaczającymi byty konkretne, np. zwierzęta, przedmioty itp., łatwiej jest przypisać wyraz arabski polskiemu, chociaż i tu nie zawsze możemy mieć pewność, że zostanie to wszędzie jednakowo zrozumiane, pola semantyczne wyrazów abstrakcyjnych są znacznie trudniejsze do ustalenia i przypisania. Trudność dla leksykografa stanowi również metodologia, którą powinien uwzględniać podczas prowadzenia pracy – czy ma np. poprawiać nieścisłości języka żywego, czy je rejestrować jako funkcjonujące w języku, czy przez język arabski mamy rozumieć język Koranu, język epok późniejszych, potoczny język z każdego arabskiego regionu, czy tzw. współczesny standardowy język arabski. Większość autorów słowników wydawanych na świecie zakłada mniej lub bardziej milcząco, że jeśli nie ma w tytule mowy, o jaki język arabski chodzi, to mamy do czynienia z wersją współczesną, standardową. Standardowy arabski jest rozumiany przez wszystkich wykształconych Arabów w...
Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Książka została opracowana z myślą o studentach kierunków inżynierskich: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inżynieria materiałowa, realizowanych w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W książce opisano przykładowe metody badawcze wyrobów przemysłowych, podano podstawowe definicje oraz zastosowanie wymienionych metod badawczych. W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące badania przemian fazowych metodą emisji akustycznej, następnie opisano zagadnienia dotyczące zastosowania sztucznej sieci neuronowej do analizy sygnałów emisji akustycznej występujących w czasie hartowania stali. W kolejnym rozdziale opisano zastosowanie techniki termograficznej w podczerwieni w diagnostyce maszyn i urządzeń technicznych oraz materiałów konstrukcyjnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono tematykę dotyczącą niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń ciśnieniowych instalacji przemysłowych za pomocą koncepcji „prz eciek przed rozerwaniem” oraz zapobieganie występującym zagrożeniom. Książka ma za zadanie poszerzenie wiedzy o stosowanych w przemyśle metodach badawczych. Opisanym badaniom można poddać całe maszyny lub ich podzespoły, a także materiały,  z których zostały wykonane. (od...