Matki zabójczynie.  Teoretyczno-metodologiczny model badań nad zjawiskiem oraz możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych

Matki zabójczynie.
Teoretyczno-metodologiczny model badań nad zjawiskiem oraz możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych

[…] zjawisko zabójstwa dziecka w rodzinie nie jest „zbyt dobrze” zbadane, czego powodem może być fakt, że  w zasadzie nie istnieją żadne modele teoretyczno-metodologiczne badań tego zjawiska. […] przeprowadzone przeze mnie badania w latach 2010-2011 wśród zabójczyń dzieci ujawniły, że jest to zjawisko trudne, a jednocześnie niedające „zamknąć się” w ramach jednej koncepcji, teorii czy nawet jednego nurtu. Pojawił się zatem pomysł, by badać je w szerokiej perspektywie z uwzględnieniem wielorakiego kontekstu zjawiska. […] Przyjęcie realizacji projektu w formie wydawniczej składającej się z pięciu odrębnych zamkniętych monografii pozwoli na rozłożenie analiz w czasie, co w mojej ocenie, umożliwia dogłębne poznanie zjawiska zabójstw dzieci. […] celem niniejszego opracowania jest ukazanie teoretyczno-metodologicznego modelu badań nad zjawiskiem zabójstwa dziecka w rodzinie. Jednocześnie część ta w swoich założeniach ma być wprowadzeniem do kolejnych publikacji, które będą miały charakter empiryczny i będą prowadziły do zbudowania wieloczynnikowego modelu zabójstw dzieci. z wprowadzenia...