Krasiński Gigantomachia

Krasiński Gigantomachia

Prezentowana książka – to studium romantycznego monumentalizmu i tytanizmu, które jest wnikliwą i ciekawą interpretacją dzieł Krasińskiego. Publikacja jest niezwykle odkrywcza w wielu aspektach badania literatury i kultury epoki romantyzmu. Jest pracą zwiększającą wiedzę o Zygmuncie Krasińskim i jego całym dorobku...