Psyche – Ciało – (Nie)Świadomość

Psyche – Ciało – (Nie)Świadomość

Praca jest zbiorem tekstów w ramach cyklu podejmującego niezwykle istotny problem związków pomiędzy psychiką i ciałem. Obecny tom dotyczy wzajemnej relacji psychiki i ciała w odniesieniu do świadomych i nieświadomych procesów psychicznych. (…) Na uwagę zasługuje fakt bardzo przemyślanego doboru tekstów. Z jednej strony stanowią one spójny tematycznie zbiór, z drugiej – pokazują złożoność i różnorodność poruszanych zagadnień. Niezwykle cenne jest również to, że prace powstały w wyniku projektów badawczych realizowanych przez studentów w ramach działalności kół naukowych. Z recenzji wydawniczej dr hab. Katarzyny Schier, prof. UW i dr Grażyny...
Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle badań longitudinalnych

Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle badań longitudinalnych

Prezentowana książka ukazuje różnice pomiędzy procesem starzenia się ludzi zdrowych i ludzi cierpiących na chorobę Parkinsona. Autorka opisuje wpływ choroby Parkinsona na życie pacjenta, w szczególności na jego kondycję fizyczną, funkcjonowanie psychomotoryczne, emocjonalne i poznawcze, zwraca też uwagę na współczesne sposoby postrzegania starości oraz starzenia...