Art or Commodity? Studies on high and popular culture

Art or Commodity? Studies on high and popular culture

Sztuka czy towar? Szkice o kulturze wysokiej i popularnej Publikacja jest próbą zbadania tego, w jaki sposób łączą się dwa niegdyś sprzeczne zjawiska – kultura wysoka i popularna. Prezentowane artykuły poruszają szerokie spektrum tematów: od amatorskiej twórczości publikowanej w Internecie, poprzez teksty piosenek, aż po klasykę literatury omawianą w szkołach i na...