Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość

Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest zmienność. Rozwój jej procesów determinowanych zmianami otoczenia powoduje przeobrażanie struktur rynkowych. Gospodarka rynkowa jest systemem składającym się z milionów różnych podmiotów czyli organizacji podejmujących samodzielne decyzje, kierujących się własnym interesem i ponoszących związane z tym ryzyko. Obserwacja dynamicznych procesów zachodzących wśród nich wskazuje na potrzebę kompleksowego spojrzenia na te zagadnienia. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Monografia „Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość” jest zbiorem referatów przygotowanych przez naukowców i praktyków z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki oraz przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Referaty koncentrują uwagę na wybranych sferach gospodarki wolnego rynku. Autorzy tekstów dziedzinę tę traktują szeroko, upatrując w niej czynnik rozwoju...
Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Dyskusja o prawnych i gospodarczych podstawach bezpieczeństwa państwa jest ciągłym wielopłaszczyznowym, złożonym procesem, który postrzegać należy w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzasadniona tym, że zmiany jakie dokonują się w otoczeniu prawnym i gospodarczym, postępują w dzisiejszym świecie bardzo szybko. Ich tempo może wywoływać poczucie subiektywnego zagrożenia, jakie odczuwają jednostki i określone grupy społeczne. Z tego powodu dobro nadrzędne, jakim jest bezpieczeństwo państwa i polityka bezpieczeństwa, stały się przedmiotem studiów, które zaprezentowano w niniejszej...